Teknologi skal styrke maritim sikkerhed i Grønland

MMT-Teknologi skal styrke maritim sikkerhed i grønlandske farvande. Foto: Geodatastyrelsen
MMT-Teknologi skal styrke maritim sikkerhed i grønlandske farvande.

Geodatastyrelsen retter blikket mod digital transformation og teknologi for at styrke sejladssikkerheden i Grønland. Det skriver MMT på Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Publisert Sist oppdatert

Farvande omkring Grønland oplever en stigende skibstrafik i takt med, at stadig større områder bliver tilgængelige for sejlads. Klimaforandringer forårsager en accelererende afsmeltning af gletsjere og dermed en tilbagetrækning af isen, hvilket giver mulighed for sejlads ad helt nye ruter. Det stiller stigende krav til præcision af grønlandske søkort hos Geodatastyrelsen, som er ansvarlig for søopmåling og søkortlægning i Grønland for at øge sejladssikkerheden.

De ændrede betingelser i de arktiske egne har fået Geodatastyrelsen til at sætte ind med helt nye initiativer, som skal styrke den maritime sikkerhed. For at imødegå de arktiske udfordringer har styrelsen således igangsat en effektivisering af nuværende arbejdsgange og systemer gennem en højere grad af digitalisering og en øget anvendelse af teknologi. Det indebærer blandt andet en øget digitalisering af søkort samt et fokus på at indsamle større mængder af dybdedata fra blandt andet satellitter og eksisterende skibstrafik, der kan bruges som input til forbedring og fremstilling af søkort.

”Vi har et mål om at være en datadrevet styrelse, og det kræver en helt ny måde at tænke på, som vi ikke er vant til. Vi beskæftiger os hver dag med dybdedata, som er indsamlet i 1800-tallet, og det er derfor en fast del af vores arbejde at kigge bagud. Men digital transformation kræver, at man i højere grad fokuserer på fremtiden,” forklarer Belén Jiménez Barón, der er Hydrografisk Surveyor i Geodatastyrelsen, og fortsætter:

”Vi skal derfor rette vores blik mod de teknologier, som kan optimere vores processer gennem en mere effektiv dataindsamling og databehandling, så vi kan udarbejde søkort langt hurtigere og billigere, end vi gør i dag.”

Geodatastyrelsens vision for fremtidens dybdedataindsamling er at benytte en lang række forskellige indsamlingsmetoder, herunder at tage udgangspunkt i et bredt netværk af fartøjer, der allerede kontinuerligt registrerer informationer om vanddybder i forbindelse med deres normale opgaver på havet. En effektiv indsamling af detaljerede dybdedata er en vigtig forudsætning for udarbejdelse af dybdemodeller, som kan optimere styrelsens fremstilling og opdatering af søkort i de grønlandske farvande.

Powered by Labrador CMS