Ørsted og Spoor indgår partnerskab om indsamling af fugledata

Billede fra Borkum Riffgrund 2, der blev idriftsat i 2018. Foto: Ørsted
Billede fra Borkum Riffgrund 2, der blev idriftsat i 2018.

Ørsted skal være med til at teste og kommercialisere en ny teknologi på udvalgte havvindmølleparker, så der kan indsamles flere og bedre data om fugleliv.

Publisert

Ørsted og venturekapitalvirksomhederne Nysnø Climate Investments (Nysnø), Wiski Capital, Norrsken Foundation og Antler har investeret seed-finansiering i Spoor AI. Ørsted går desuden sammen med Spoor om at udvikle og kommercialisere teknologien på Ørsteds havvindmølleparker.

Spoor er en norsk ’deeptech’-startupvirksomhed, som anvender et nyudviklet AI-system til at holde øje med fuglelivet på og omkring havvindmølleparker.

En hurtig omstilling af energisystemet er en afgørende brik i arbejdet med at bremse og vende tabet af biodiversitet, da klimaforandringerne i stigende grad er en af de største årsager dertil. Men mere ny vindinfrastruktur betyder mere interaktion med den natur, der skal beskyttes. Der skal derfor findes nye måder, hvorpå forståelsen af denne interaktion kan øges yderligere for at minimere eventuelle negative konsekvenser, samtidig med at biodiversiteten styrkes på en proaktiv måde.

Gennem samarbejdet med Spoor ønsker Ørsted at skabe endnu større forståelse af fuglelivet på og omkring sine havvindmølleparker. Den øgede forståelse af fugleadfærd vil gøre det muligt at optimere havmølleparkers design yderligere, hvilket er i overensstemmelse med Ørsteds ambition om, at alle nye grønne udviklingsprojekter, som selskabet idriftsætter, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning fra 2030.

Det er notorisk udfordrende at overvåge fugleadfærd, og derfor anvender havvindindustrien i øjeblikket modeller baseret på forsigtighedsprincippet til at estimere mulige kollisioner, når industrien designer vindmølleparker. Flere af de nyeste undersøgelser, herunder undersøgelser støttet af Ørsted, tyder på, at antallet af faktiske kollisioner er betydeligt lavere end det, der antages i de nuværende modeller. Spoor-systemet kan øge tiltroen til forudsigelserne i disse undersøgelser, hvilket kan øge vidensbasen og resultere i, at der kan opbygges solide statistiske beviser inden for dette område.

Data fra systemer som Spoors vil gøre det muligt for Ørsted og havvindindustrien at optimere projektdesignet for vindmølleparker yderligere og opføre havvindprojekter i et tilstrækkeligt højt tempo til at afbøde klimaforandringerne i overensstemmelse med målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

“Vi er utroligt glade for at modtage denne direkte investering fra Ørsted, verdens største udvikler af havvind, som har sat sig et ambitiøst mål for biodiversitet. Det vidner om stor tillid til Spoor og vores teknologis potentiale. Ørsteds investering vil fremskynde udviklingen af vores software og udrulningen til eksisterende havvindmølleparker. Samtidig bliver det muligt for nye projekter at drage fordel af den højeste standard inden for overvågning af fugle baseret på kunstig intelligens fra dag ét,” siger administrerende direktør hos Spoor, Ask Helseth.

Powered by Labrador CMS