Tættere på genåbning – Dispensation til at åbne gammel kanal

Frederik d. VII's kanal. Foto: Vesthimmerlands Kommune
Frederik d. VII's kanal.

Vesthimmerlands Kommune har modtaget dispensation til det projekt, der skal reetablere og genoprette den historiske Frederik VII’s kanal, der løber mellem Løgstør og Lendrup.

Publisert

Midt i februar sendte Vesthimmerlands Kommune en ansøgning til fra Slots- og Kulturstyrelsen og nu tre måneder senere fik de så svaret, som de havde håbet på. Den 4,5 kilometer lange kanal, som går fra havnen i Løgstør i nord til svajebassinet ved Lendrup i syd, er med dispensationen nemlig ét skridt tættere på at blive reetableret og genoprettet.

Det fremgår blandt andet af afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen, at projektet vil give en mere direkte og visuel oplevelse af Frederik d. VII’s kanal.

Slots- og Kulturstyrelsen er endvidere af den opfattelse, at projektet samlet set vil bidrage til et markant og synligt løft af formidlingen af fortidsmindet. I den forbindelse har styrelsen i udpræget grad lagt vægt på at kanalen atter bliver sejlbar og ikke mindst – som et afgørende punkt – at det ved genåbningen af udsejlingen ved Lendrup, bliver muligt at sejle gennem kanalen som oprindeligt tiltænkt, således at sejlere og andre besøgende meget direkte og visuelt kan opleve Frederik d. VII’s kanals oprindelige funktion.

Limfjordsmuseet i Løgstør har i en årrække arbejdet med projektet omkring Frederik d. VII’s Kanal, og i 2018 traf byrådet en principbeslutning om at arbejde aktivt for retablering, funktionsgenoprettelse og bevaring af kanalen.

Det særdeles grundige og gennemarbejdede projekt, hvor der er taget hensyn og forbehold for detaljerne, blev også fremhævet i afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen – blandt andet de historiske og kulturarvsmæssige hensyn til fortidsminderne og den fremtidige drift.

“Da vi søsatte ambitionerne om at reetablere Frederik d. VII’s kanal vidste vi godt, at der ville komme flere bump på vejen. Og her må vi i særdeleshed sige, at Slots- og Kulturstyrelsens dispensation er en meget vigtig sten at få ryddet af vejen med målet om at genåbne kanalen. Så vi er naturligvis ekstrem glade for den udvikling,” siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen.

“Der er tale om en utvetydig og massiv opbakning fra Slots- og Kulturstyrelsen, og det er min klare vurdering, at det vil få en afgørende betydning. I styrelsens tilladelse bakker de jo ikke bare op – de definerer faktisk kanalen, som et af ”landets største og mest spektakulære, beskyttede fortidsminder”. Det vidste vi jo godt på disse kanter, men det er svært at underdrive vigtigheden af at få det blå stempel fra staten,” lyder det fra museumsdirektør på Limfjordsmuseet, Anders Bloksgaard.

Det næste step er en dialog med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen. Men også her har styregruppen en god mavefornemmelse. En reetablering og funktionsgenoprettelse af det fredede fortidsminde vil nemlig få en markant og positiv effekt på områdets natur. Alene det at få genskabt den historiske åbning ud i Limfjorden vil resultere i en frisk vandgennemstrømning i kanalen og gøre en ende på årtiers iltfattige forhold i det gamle havneanlæg i Lendrup.

Powered by Labrador CMS