Forundersøgelser til mulig havneudvidelse i Hirtshals er sat i gang

Foto: Hirtshals Havn

Hirtshals Havn har sat gang i forundersøgelserne til en kommende havneudvidelse. I første omgang drejer det som om undersøgelser af vand- og bundforhold uden for de nuværende moleværker.

Publisert

I slutningen af året 2021 blev der foretaget en pejling af havbunden, hvor havneudvidelsen er tiltænkt. Pejlingen skal danne grundlag for fastsættelse af uddybnings- og opfyldningsmængder samt det videre myndighedsarbejde. Pejling bliver desuden foretaget for at finde den rigtig sandbalance.

En del af undersøgelserne indbefatter også en højdenivellering for at få fastlagt højden på eksisterende værker og molehoveder, dette blev foretaget i november via opmåling med drone. Opmålingen skal medvirke til af danne grundlag for den planlagte havneudvidelse og vil blive brugt i forbindelse med det videre myndighedsarbejde og til fastsættelse af tilslutningskoter og udregning af blandt andet eksisterende stenmængder, der kan indgå i nye moler.

I øjeblikket ligger der en jack-up lige uden for Hirtshals Havn, som er ved at foretage geotekniske undersøgelser. Dette indbefatter boringer, som skal fastlægge bundforholdene og foretage miljøprøver. Afhængig af vind og vejr vil disse undersøgelser tage 3-4 uger.

“Når resultatet af alle disse undersøgelser foreligger og er bearbejdet, så kan selve projekteringen af den mulige havneudvidelse gå i gang. Samtidig er Hjørring Kommune i gang med at forberede en foroffentlighedsproces, som vi ser frem til at være en del af,” siger administrerende direktør for Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.

Powered by Labrador CMS