Søfartsstyrelsen fremlægger effekten af nye skibsruter

Illustration: Søfartsstyrelsen
Illustration: Søfartsstyrelsen

Øget navigationssikkerhed samt en mere forudsigelig og opdelt skibstrafik er blandt effekterne af de nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak, der blev indført i 2020.

Publisert Sist oppdatert

I sommeren 2020 trådte en af de største omlægninger af skibstrafikken i Danmark i kraft, da en række nye skibsrutesystemer i Kattegat og Skagerrak blev indført. I denne uge orienterer Søfartsstyrelsen om resultaterne for FN’s søfartsorganisation, IMO.

De IMO-godkendte rutesystemer blev lavet i samarbejde med Sverige og skulle blandt andet adskille modgående skibstrafik bedre og dermed højne sikkerheden og gøre sejladsen mere forudsigelig.

Siden implementeringen i juli 2020 er rutesystemerne løbende blevet monitoreret og analyseret, og nu skal resultaterne lægges frem for IMO’s 175 medlemslande i forbindelse med denne uges møde i underkomitéen NCSR (Navigation, Communication, Search and Rescue).

I samarbejde med Sverige har Søfartsstyrelsen derfor udarbejdet et informationspapir om den synlige og positive effekt af rutesystemerne. Her påvises det, blandt andet ved at sammenligne ny AIS-data med data fra før 2020, hvordan skibstrafikken er blevet mere forudsigelig og opdelt, så modgående skibe sejler forbi hinanden med større afstand, hvilket øger navigationssikkerheden.

Du kan læse mere om erfaringerne fra de nye skibsruter her

Powered by Labrador CMS