Dropper dumpning af slam – Lynetteholm-projekt udskydes et år

Illustration af Lynetteholmen, anvendt ved præsentation af projektet i 2018
Illustration af Lynetteholmen, anvendt ved præsentation af projektet i 2018

Et politisk flertal i Folketinget vil stoppe dumpning af slam, såkaldt klapning, fra den kunstige halvø Lynetteholm i Køge Bugt. Dermed bliver fase 2 af projektet udskudt med et år.

Publisert

Et politisk flertal i Folketinget blevet enige om midlertidigt at bremse arbejdet med den kunstige halvø Lynetteholm. Det sker, for at kunne stoppe dumpning af slam fra anlægsprojektet i Køge Bugt.

I stedet skal det udgravede slam fra anlæggelsen af Lynetteholm indbygges i projektets første del, der er under etablering, og som først står klar til at modtage overskudsjord og havbundsmaterialer fra foråret 2023. Det er altså denne manøvre, som vil betyde, at fase to af projektet vil blive udskudt.

Det politiske flertal, som består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, er desuden enige om at undersøge konsekvenserne ved at suge havbundsmaterialet op som alternativ løsning til den nuværende afgravning.

Forligskredsen er enig om, at tilpasningen ikke samlet set skal indebære en øget risiko for at udløse den underskudsgaranti, som Københavns Kommune har stillet til rådighed for projektet.

Powered by Labrador CMS