Her er Lederne Søfarts nye mærkesager

Arkivfoto: Ibrahim Boran / Unsplash

Her finder du de mærkesager, som Lederne Søfarts bestyrelse ser som mærkesagerne for foreningen lige nu.

Publisert

Sejltid, sejltid, sejltid er en del af fastholdelsen!

 • Der skal skabes en vej og en ordning, så de unge, der har valgt at gå ind i søfartsfaget, sikres deres sejltid.
 • Det gælder både det meget store antal ubefarne skibsassistenter, der hvert år kommer ud fra skoleskibe, HF Søfart og Svendborg Søfartsskole, samt sikring af juniorofficerernes sejltid.
 • Og: De unge skal samtidig tilbydes ordentlige vilkår og engagerede kolleger.
 • Ellers nytter rekrutteringen ikke – så mister vi de unge igen; uden sejltid kommer der ingen nye navigatører og medlemmer.

Vi har taget vagten i snart 100 år, og vi tager gerne 100 år mere 

Hyre og arbejdsvilkår, der afspejler vores medlemmers kompetencer og det store ansvar, de har som skibsofficerer og ledere i den maritime branche.

 • Ordnede og afbalancerede arbejdsvilkår: Længden af udmønstringer, afløsning til tiden, sammenhængende ferie – forhold der gør, at arbejde og hjemmeliv hænger sammen.
 • Godt og sikkert arbejdsmiljø – både psykisk og fysisk.
 • Ingen chikane. Hverken på køn eller minoriteter.
 • Vi fortsætter med at repræsentere vores medlemmer som faglig organisation over for arbejdsgiverne

De skarpe knive skal også skærpes

Verden ændrer sig, opgaverne ændrer sig – og dermed ændrer kravene til ledere sig. De, der følger med udviklingen, og som løbende uddanner sig, får de spændende opgaver og de gode jobs.

Vi arbejder på at styrke vores medlemmers kompetencer som ledere:

 • Ledelsesfagene på de maritime skoler.
 • Videre- og efteruddannelse inden for ledelse.
 • Ledernetværk.
 • Ledersparring.

Pirater – sikkerhedsniveauet skal inspiceres af Søværnet

Søværnet skal sikre, at IMO’s maritime sikkerhedskrav overholdes.

Lederne Søfart mener, at en dansk tilstedeværelse i piratområder har som sekundær mission at højne handelsfartøjernes sikkerhedsniveau og indsamle viden om, hvilke udfordringer dette skaber. 

 • En succesfuld indsats fra dansk side bør derfor inkludere at inspicere danske handelsfartøjer, inden de sejler ind i højrisikozonen. 
 • Lederne Søfart mener, at Danmark som verdens 5. største søfartsnation skal tage initiativ til, at IMO’s sikkerhedskode skal genvurderes og opdateres, og at der skal inkluderes klare tiltag, der skal forebygge fremtidige pirateriproblemer. 
 • Den nuværende kode tager udgangspunkt i 9/11 og tager højde for terror – men ikke nok for andre trusler, herunder pirateri.
 • Den skal desuden jævnligt genvurderes ud fra et eksisterende trusselsbillede – frem for et politisk perspektiv.

Skærpet udkig i Arktis

 • Grønlandske og danske søfolk skal være med i den forventede vækst.
 • Vi skal holde fast i, at det grønlandske flag er registreret som DAS.
 • Alle skibe, der sejler indenrigsfart i grønlandsk havn, skal sejle på grønlandsk flag.
 • Alle navigatører skal have mulighed for at tage iskursus – og der skal være krav om iskurser for alle navigatører, der sejler i arktiske farvande, betalt af staten.

Konkurrencedygtighed i et globalt erhverv (Verdensmål 4)

Vi kan i mange tilfælde ikke konkurrere på lønnen. Men vi kan holde os skarpe og konkurrere på kompetencerne.

 • Med uddannelser i verdensklasse. Vi skal sikre og udbygge, at vi som et af de eneste lande udbyder maritime uddannelser, hvor der ud over STCW-kravene i høj grad fokuseres på fag som ledelse, automation, digitalisering, databehandling, ledelse – i bred forstand, kulturforståelse, globalt erhverv mv.
 • Vi skal sørge for gode muligheder for efteruddannelse på alle niveauer.

Vi skal rustes til fremtidens grønne skibsdrift (Verdensmål 7 og 14)

Danmark er i gang med at investere massivt i en fremtidig bæredygtig handelsflåde.

Det indebærer bl.a. nye teknologier og (endnu ukendte) brændstoffer, ændrede sejladsmønstre og digitale færdigheder.

 • Fremtidens maritime arbejdsmarked kræver, at vores medlemmer holdes up to date og rustes til at betjene de nye teknologier ude ombord – og på arbejdspladser i rederierne og de maritime erhverv.

Diskrimination skal ophøre (Verdensmål 3 og 5)

Hvis vi både skal tiltrække og fastholde kvinder til søs, og hvis vi skal undgå diskrimination, skal det starte med ledelsen i rederierne – og videreføres til ledelsen på skibene og til besætningen.

Det kræver en rederipolitik for hvert enkelt rederi, hvor diskrimination bliver taget alvorligt.

Det kræver handling i sagerne, og det kræver engagement i alle led.

Det hjælper ikke at rekruttere flere kvinder til de maritime erhverv, hvis vi ikke sikrer et godt arbejdsmiljø fri for både diskrimination og kønsdiskrimination.

At kalde et skib for hun er ikke diskriminerende, men kvindelige søfarende må selvfølgelig gerne kalde et skib for ”han”, hvis de ønsker det.

Ledelse (Verdensmål 4)

Rederier og støtteerhvervene erkender, at ledelse er et vigtig konkurrenceparameter for dem. 

 • I Lederne Søfart arbejder vi for, at danske officerer skal være de bedste ledere, både på havet og i land. Det kræver fokus på ledelse på de maritime uddannelser. Og det kræver, at hvert enkelt medlem har mulighed for at opgradere sine ledelseskompetencer igennem efteruddannelse og kurser.

Arbejdsmiljø (Verdensmål 8)

 • Alle skal komme sikkert hjem fra arbejde.Uanset om man arbejder i offshore, i handelsflåden eller har anden relation til Det Blå Danmark, kommer arbejdsmiljø og sikkerhed først.
 • Som maritime ledere har vores medlemmer ansvaret for ansattes liv og helbred, desuden er vores arbejdsgivere afhængige af, at vi minimerer risici og håndterer kriser.
Powered by Labrador CMS