Danmark leder flådestyrke ved missilskydning

Fregatten Absalon ved kaj i nordnorske Tromsø sammen med belgiske Leopold og Hollandske Van Amstel før øvelsesstart. Foto: Forsvaret
Fregatten Absalon ved kaj i nordnorske Tromsø sammen med belgiske Leopold og Hollandske Van Amstel før øvelsesstart.

Danske krigsskibe deltager i disse dage i en af de mest avancerede maritime øvelser, hvor en international flådestyrke affyrer missiler og kanoner 500 km nord for Polarcirklen. Øvelsen er under dansk ledelse.

Publisert

Øvelsen Operation Mjølner skal træne NATO-landes krigsskibe i anvendelsen af skibenes missiler og kanoner i maritime operationer.

Sammen med krigsskibe fra Belgien, Holland, Norge og Tyskland træner de danske fregatter Niels Juel og Absalon i at opbygge det maritime situationsbillede af hav- og kystområde, i at reagere på forskellige trusler på overfladen og i luften og i at koordinere over for fjendtlige skibe, fly og missiler. Øvelsen holdes ud for Norge nord for Polarcirklen.

For at skabe en realistisk ramme for besætningerne og våbensystemerne sender man små hurtiggående måldroner i luften, som fregatternes besætninger med deres sensorer og radarer først skal opdage, og som missiler og kanoner så derefter skal nedskyde. Alt sammen i koordination med de øvrige krigsskibe og fly. Målet med træningen er at alle dele af samarbejdet ombord på det enkelte skib og mellem skibene fra de forskellige lande virker. Samtidig bliver det kontrolleret, at alle dele af de tekniske systemer ombord virker, og at selve missilerne og de øvrige våbensystemer virker.

“Det er meget nyttigt at gennemføre øvelsen sammen med vores alliancepartnere. Det giver mulighed for, at vi får trænet samarbejde besætningerne og landene imellem. Noget der er meget nyttigt at kunne i for eksempel en international mission,” siger næstkommanderende i Søværnskommandoen, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen.

Norge har et stort skydeområde, hvor der er plads til at gennemføre den slags affyringer, så træningen og affyringerne kan foregå på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og samtidig i en realistisk ramme.

”Vi gennemfører denne øvelse, fordi Danmark skal opretholde evnen til at bidrage med fregatter i internationale missioner, der mestrer missilforsvar. Det er en central del af de moderne sømilitære discipliner. Derfor benytter vi os naturligvis af denne mulighed for at få det øvet,” siger Carsten Fjord-Larsen.

På øvelsen bliver der både affyret SeaSparrow- og Harpoon-missiler samt langt- og kortrækkende kanoner.

“Jeg er meget tilfreds med øvelsens gennemførsel. Det her er en unik lejlighed for Søværnets skibe til at affyre langtrækkende våben live og koordineret med de andre nationer og samtidig en meget vigtig del af en fregatbesætnings uddannelse. Det er et kompliceret scenario med flere samtidige trusler i to dimensioner med måldata fra tredjepart. Derfor skal det selvfølgelig øves, ligesom vi skal have verificeret at systemerne virker som de skal. Som styrkechef med en international stab om bord i fregatten Absalon får Danmark tillige lejlighed til at øve ledelse af en flådestyrke med otte skibe fra fem nationer, i alt knap 1000 mand. Dermed er vi klar til at løse opgaverne,” siger chefen for føringsstaben, flotilleadmiral Dan B. Termansen.

Fakta: Øvelse Mjølner

Fregatten Niels Juel ved kaj i nordnorske Tromsø. Trods ustabilt vejr med sne og skyer ses den karakteristisk ishavskatedral i baggrunden.
  • Øvelsen finder sted i området nord for Vestfjorden i Norge i perioden 7-13. maj 2022.
  • Øvelsen er også kaldet ”Above Water Warfare Live Firings” (AWWLF). Den er oprindelig startet som en national hollandsk aktivitet for at træne live-skydning med skibsbaserede missiler og kanoner i en realistisk ramme.Øvelsen finder sted hvert andet år.
  • Fra dansk side deltager fregatterne Niels Juel og Absalon hvor sidstnævnte vil være flagskib for styrken med styrkechef og føringsstab om bord under ledelse af chefen for 2. Eskadre, kommandør Dan Termansen, der under øvelsen er midlertidigt udnævnt til flotilleadmiral.
  • Den danske deltagelse i øvelsen forventes at bidrage med data og erfaringsindhentning til brug for den videre udvikling af kapacitet og doktriner ved Søværnets operative enheder. Arbejdet er forankret i Faggruppe Våbentaktik under Center for Taktik i Frederikshavn, der er den primære danske aktør i planlægningen og analysen af øvelsens resultater.
  • Søværnets Center for Våben deltager i forbindelse med affyring af, samt kontrol af det dronemateriel, der anvendes som mål for alle skydende enheder under øvelsen.
Powered by Labrador CMS