Dansk specialist tætner tunnelelementer på Femern-forbindelsen

Projekt direktør i KBT, Andreas Hensen. Foto: KBT Waterproofing
Projekt direktør i KBT, Andreas Hensen.

Femern Link Contractors (FLC) har tildelt kontrakt til det danske specialfirma, KBT Waterproofing A/S (KBT), om vandtætning af særlige tunnelelementer (SPE). Det sker med en metode, som vinder stadig større indpas ved tunnel-, bro- og betonbyggerier i Danmark.

Publisert Sist oppdatert

De 10 særlige tunnelelementer (SPE) kommer til at udgøre hvert tiende tunnelelement og indeholde alle installationer og sikkerhedsfaciliteter. Når den 18 kilometer nye tunnelforbindelse mellem Danmark og Tyskland åbner i 2029, vil Femern-forbindelsen være den længste sænketunnel i verden.

Alle SPE støbes – ligesom de almindelige tunnelelementer – på Femern-forbindelsens byggeplads i Rødby og skubbes herfra ud i vandet og flådes til deres position, hvor de fyldes med vand og sænkes, monteres og tørlægges. Men inden hver af de færdige SPE søsættes, skal et team fra KBT påføre den særlige flerlags akrylmembran på ydersiden af det pågældende SPE.

Arbejdet med at vandtætne SPE begynder i august 2022. På hvert SPE skal et areal på 3.200 kvadratmeter først påføres den hurtigtørrende primer og derefter akrylmembranens to hurtigtørrende lag. En proces med specielt sprøjteudstyr som for hver SPE ventes at tage maksimalt fem arbejdsdage.

SPE produceres ind imellem produktionen af de almindelige tunnelelementer, efterhånden som de skal bruges. Derfor forventer KBT at skulle gennemføre en vandtætning ca. hver tredje måned i de kommende fire år.

Metoden til vandtætning er den såkaldte flerlags akrylmembran fra GCP Applied Technology, som kaldes Eliminator. Metoden har været anvendt på flere bro- og tunnelbyggerier i Danmark og Skandinavien, eksempelvis på Øresundsbroen og Hålogalandsbroen i Norge.

”Vi er stolte af, at FLC vælger den metode til vandtætning, som vi har brugt mange år på at udvikle udstyr til og dygtiggøre os i. Det er en metode, som er både hurtigere og mere effektiv end de metoder, man tidligere har anvendt til vandtætning på broer, tunneler og betonbyggeri,” siger Andreas Hensen, som er projekt direktør i KBT.

”Jeg ser kontrakten som en anerkendelse af det udviklingsarbejde, vi har gennemført, de referencer, vi allerede har opnået, og vores gode dialog med bygherren om vandtætning på Femern-forbindelsen meget tidligt i projektet,” siger han.

Nogle af de krav, FLC har stillet til KBT i forbindelse med vandtætningen er:

  • 120 års holdbarhed
  • Dokumenteret kvalitet
  • Referencer fra lignende projekter
  • Specialiseret mandskab med viden fra udfordrende internationale projekter og lokal dansk knowhow

”Tætning af broer, tunneller og betonbyggeri med sprøjtemembraner, på den måde som KBT udfører, har store fordele i forhold til traditionelle bromembraner, etableret med tagpap,” lyder det fra projektdirektør Jakob Grønlund hos Per Aarsleff A/S, som har erfaring med metoden.

”Selve etableringen af membranen går meget hurtigt, hvilket reelt gør metoden mindre følsom overfor vejrliget end traditionelle bromembraner. Umiddelbart kan det ligne en lidt dyrere løsning. Til gengæld undgår man, at byggeriet står stille, eller at man skal overdække hele byggepladsen, når en lang periode med typisk skandinavisk lavtryksvejr pludselig rammer os,” siger han.

”Vandtætningen af de 10 SPE inden søsætningen omfatter i alt cirka 32.000 kvadratmeter, men har en god dialog med FLC om tilknyttede opgaver, som betyder, at vi kan ende med at udføre betydeligt mere arbejde,” siger Andreas Hensen.

Kontrakten om vandtætning af de 10 SPE udgør et tocifret millionbeløb. KBT forventer at ansætte mellem 20 og 40 medarbejdere i Rødby i løbet af projektet.

Powered by Labrador CMS