EU i mål med skrappe klimaregler for skibsfart

Skibsfart Shipping

Efter to års intense forhandlinger, har EU i dag vedtaget de sidste regler for klimaneutral skibsfart, som blev fremsat i forbindelse med den ambitiøse klimapakke ‘Fit for 55’. Samtidig har EU fastlagt regler for landstrøm i havne.

Publisert Sist oppdatert

Det står ikke længere til diskussion, hvilke regler der kommer til at gælde for skibes udledning af klimagasser, når de sejler mellem EU-havne eller til og fra en EU-havn.

EU’s ministerråd har netop vedtaget FuelEU Maritime, og stort set alle brikker for kli­ma­re­gu­le­rin­gen af skibsfarten er med dagens vedtagelser faldet på plads. Nu udestår kun de ledsagende mere detaljerede tekniske retsakter og direktivet om vedvarende energi, men det politiske er i store træk fær­dig­for­hand­let og vedtaget.

“Det kan nogle gange være svært at se målet, når man forhandler store og komplicerede EU-regelsæt som Fit for 55. Men nu kan vi sætte to streger under, hvordan skibsfarten skal reguleres, og hvordan skibsfarten skal bidrage til kli­ma­neut­ra­li­tet i EU i 2050. Det giver både rederier, investorer og brænd­stof­pro­du­cen­ter noget at navigere efter, så vi kan få sat fart på den grønne omstilling,” siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.

Formålet med Fit for 55-pakken er at reducere EU’s driv­hus­ga­se­mis­sio­ner med 55 procent i 2030 og opnå kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050.

Den politiske aftale indebærer, at skibsfarten bliver omfattet af EU’s kvo­te­han­dels­sy­stem ETS fra 2024 og FuelEU Martime fra 2025, hvor rederierne gradvis skal mindske brændstoffers klimaaftryk. Hertil kommer regler for in­fra­struk­tu­ren for de alternative drivmidler, som blandt andet stiller krav om brug af landstrøm i udvalgte større havne.

“Der er politisk momentum i grøn skibsfart i øjeblikket. Vi har lige set med­lem­s­sta­ter­ne i FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO lande en global klimaaftale for skibsfart. Det var ikke sket uden EU’s indsats og ambitiøse klimapakke, som nu er færdiggjort. Det vil skubbe til investeringer i grønne skibe, og det vil motivere til en accelereret produktion af grønt brændstof til skibene,” siger Jacob K. Clasen.

Powered by Labrador CMS