Vestjysk havneudvidelse er et vigtigt bidrag til EU’s havvindmål

Havneudvidelsen er planlagt ved den nuværende Østhavn. Foto: Port of Esbjerg
Havneudvidelsen er planlagt ved den nuværende Østhavn.

750.000 kvadratmeter ekstra havn i Esbjerg bliver nu til virkelighed. Ifølge eksperter er det rettidig omhu i forhold til at gøre sig relevant, når de ambitiøse havvindmål skal nås.

Publisert

I 2026 står en ny 350 meter langkaj klar på Esbjerg Havn. Kajen vil have en 50 meter bred kajgade samt en 30 meter bred dobbeltrampe, der kan bruges af RO/RO fartøjer. Alt i alt skal udvidelsen med den nye kaj tilføre 750.000 kvadratmeter havn til Esbjerg Havn.

Det blev endelig besluttet, da byrådet i Esbjerg Kommune 24. september godkendte havneudvidelsen.

Det tog mere end fem år at lave beregninger og udarbejde miljøkonsekvensvurderingen (VVM) efterfulgt af høringer og behandling af kommentarer. Godkendelsen gælder anlæggelse af mere end 500.000 kvadratmeter ekstra havneareal, og derudover 76.000 kvadratmeter søareal, mens 170.000 kvadratmeter uddybes til nye sejlbare vandarealer og sejlrender.

”Det er en super god nyhed, som endnu engang viser, at Esbjerg Havn har udvist rettidig omhu,” siger Jan Hylleberg, administrerende direktør i Wind Denmark i havnens nyligt udsendte nyhedsbrev.

Havneudvidelsen er planlagt øst for de eksisterende arealer og flytter derved havnegrænsen helt hen til Vadehavet.

Esbjerg Havn bruger kun sand fra oprensningen af indsejlingen til arbejdet. Derved undgås klapning i en lang periode, og udvidelsen bliver så bæredygtig som muligt.

Allerede i november forventes Esbjerg Havn at modtage det første sand, som skal bruges til at udfylde det nye areal. I første omgang forventer havnen at modtage 230.000 kubukmeter sand.

Udbygningen kommer oven i, at Esbjerg Havn de sidste 20 år allerede er vokset med flere end 2 millioner kvadratmeter.

Hele havneudvidelsen forventes at stå færdig i 2026.

Jan Hylleberg fra Wind Denmark er fortrøstningsfuld. Både i forhold til Esbjerg Havns rolle og i forhold til at nå EU’s samlede mål om havvind.

”Investeringen i udvidelsen på Esbjerg Havn er et fint eksempel på, hvad der skal til for at nå EU’s mål. Jeg tror på, at vi når det. Og jeg er overbevist om, at opsætningen af havvind i Europa frem mod år 2030 bliver med Esbjerg Havn i en central rolle. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle lykkes. Der er faktisk et relativt lille antal havne, der kan levere det, som Esbjerg kan,” siger han.

Powered by Labrador CMS