Nyt fællessekretariat skal styrke den grønne omstilling

Den grønne omstilling Foto Torben Meyer, Esbjerg Kommune

Green Skills er et nyt fællessekretariat med base i Esbjerg, der skal hjælpe aktører på tværs af uddannelses- og arbejdsmarkedet med at sætte turbo på den grønne omstilling.

Publisert

Det kræver kvalificeret arbejdskraft og nye kompetencer, hvis det skal lykkes Danmark at nå sit mål om at blive fri for fossile brændstoffer, når der lukkes for Nordsøens olie- og gashaner i 2050. Den grønne omstilling er i gang og med udbygningen af havvind, stigende energioptimering indenfor byggeri og industri og beslutningen om etableringen af en energiø i Nordsøen, så har Danmark og i særdeleshed Esbjerg en gylden mulighed for at blive et internationalt knudepunkt i den videre grønne omstilling. Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Men den grønne omstilling kræver en hel ny tankegang, hvor der samarbejdes på tværs af sektorer. Derfor er Rybners, AMU-Vest, SOSU-Esbjerg og Jobcenter Esbjerg gået sammen om at oprette fællessekretariatet, Green Skills. Et fællessekretariat, der skal understøtte at både kommune, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter trækker i samme retning for at nå målet med at arbejdsstyrken kan blive opkvalificeret og uddannet, så den er klar til den videre grønne omstilling.

”Omstilling og videreudvikling af erhvervsliv og arbejdsstyrken i retning mod den videre grønne transformation og fortsat vækst kræver nytænkning, samarbejde og koordinering. Ikke én aktør eller sektor kan løfte denne opgave alene. Derfor ser jeg etablering af fællessekretariatet Green Skills som et vigtigt skridt på vejen mod at løfte denne store og vigtige opgave,” udtaler Lise Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune, og nyvalgt formand for styregruppen bag Fællessekretariatet Green Skills.

Fællessekretariatet, der får base i Esbjerg, skal understøtte virksomheder, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter i den grønne omstilling. I første omgang skal sekretariatet fokusere på behovet for faglærte og specialarbejdere, der hvor analyser viser at behovet for arbejdskraft vil blive størst i den grønne omstilling. Siden skal fællessekretariatet understøtte og koordinere den store rekrutterings-, opkvalificerings- og uddannelsesopgave, der knytter sig til den videre grønne omstilling.

Fællessekretariatet Green Skills slår dørene op for første gang den 8. juni 2021. I første omgang bemandes kontoret med tre medarbejdere fra henholdsvis Rybners, AMU-Vest og Jobcenter Esbjerg, men søges udvidet i takt med at det lykkes at skaffe ekstern finansiering til drift af sekretariatet.

Powered by Labrador CMS