Udbud af midlertidig erstatningshavn i København

Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet udbyder nu opgaven med anlæg af en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i København. Det skriver de i en pressemeddelelse

Publisert

Erstatningshavnen skal give plads til omkring 600 både fra Svanemøllehavnen og blandt andet indeholde klubfaciliteter og parkering i perioden, hvor Nordhavnstunnellen anlægges. Erstatningshavnen er en forudsætning for, at tunnelentreprenøren kan ”rydde” og anlægge en tunnel i en del af havnebassinet i Svanemøllehavnen.

Vejdirektoratet skal for Københavns Kommune bygge en 1,4 kilometer lang tunnel under Svanemøllebugten, som forbinder Nordhavnsvejtunnelen med Kattegatvej i Nordhavn.

Bådene i havnen skal være flyttet, inden tunnelentreprenøren kan komme i gang i Svanemøllehavnen. Derfor kommer udbud og etablering af erstatningshavn forud for selve tunnelprojektet.

”Anlægsarbejderne vil samlet set stå på fra efteråret 2021 og frem til sommeren 2027, hvor vi forventer at kunne tage tunnelen i brug. Vi forventer, at den midlertidige erstatningshavn står klar sommeren 2022. Så er det planen, at bådene skal rykke ind i løbet af efteråret 2022,” siger Silas Nørager, senior projektleder i Vejdirektoratet og ansvarlig for dette projekt.

Udbudsmaterialet for den midlertidige erstatningshavn er tilgængelig på Leverandørportalen.

Den midlertidige erstatningshavn i Færgehavn Nord i Nordhavn vil have plads til omkring 600 både. Bådene, der flyttes fra Svanemøllehavnen, får fast plads i erstatningshavnen i anlægsperioden, mens den nye tunnel anlægges.

Entreprisen omfatteren beskyttende mole, bådbroer, samt klubfaciliteter og parkering på land til brugerne af lystbådehavnen.

”Vi søger virksomheder, der kan etablere en komplet lystbådehavn for os, så vi kan få skabt plads til tunnelarbejdet. Færgehavn Nord bliver det nye klubsted for omkring 600 lystsejlere, der tidligere har holdt til i Svanemøllehavnen. Med erstatningshavnen skal vi have skabt et sted, hvor sejlerne kan lide at komme i en årrække,” siger Silas Nørager.

Vejdirektoratet forventer, at erstatningshavnen står klar i sommeren 2022, så bådene kan flyttes i efteråret 2022.

”Vi ønsker at genere sejlerne mindst muligt, og derfor er etableringen af en erstatningshavn planlagt således, at sejlerne bliver længst muligt i Svanemøllehavnen og så flytter efter endt sejlsæson i 2022. Derfor bliver det reelt først fra sejlsæsonen 2023, at de vil opleve den store forandring,” siger Silas Nørager.

Indtil tunnelentreprenøren er valgt kan Vejdirektoratet ikke sige, hvor mange sæsoner sejlerne skal benytte Færgehavn Nord.

Den midlertidige erstatningshavn udbydes som en hovedentreprise. Udbuddet er et offentligt EU-udbud med tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, og der bliver anvendt et såkaldt to-kuvertsystem. Udtrykket to-kuvertsystem stammer fra dengang tilbud blev afleveret på papir i kuverter, men udtrykket bruges stadig selvom tilbud nu afleveres digitalt. Den ene ”kuvert” indeholder en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiveren planlægger at opfylde det kvalitative underkriterium, og den anden ”kuvert” indeholder prisen.

Powered by Labrador CMS