Rønne Havn har valgt totalentreprenør til fremtidssikring

Med de to næste etaper af fremtidssikringen af Rønne Havn bliver alle havnens forretningsområder styrket og samtidig understøttes funktionsopdelingen af alle havnens aktiviteter. Foto: Port of Roenne A/S
Med de to næste etaper af fremtidssikringen af Rønne Havn bliver alle havnens forretningsområder styrket og samtidig understøttes funktionsopdelingen af alle havnens aktiviteter.

MT Højgaard Danmark er valgt til at stå for de næste to etaper i fremtidssikringen af Rønne Havn, der skal styrke alle havnens forretningsområder og fastholde en unik og central position i Østersøen.

Publisert

Rønne Havn har valgt entreprenøren MT Højgaard Danmark til at stå for de næste to etaper af fremtidssikringen af havnen, så den i endnu højere grad kan leve op til sine forpligtigelser som Bornholms primære erhvervs- og forsyningshavn samt Østersøens centrum for grøn energi. Det oplyser havneselskabet i en pressemeddelelse.

“Med de næste havneudvidelser styrker vi alle vores forretningsområder og understøtter samtidig funktionsopdelingen af havnens aktiviteter. Besejlings- og manøvreforholdene i havnen højnes, vi imødekommer de krav, kunderne stiller, og vi fremtidssikrer funktionen som hele øens forsyningshavn. Dermed styrker vi det at være forudsætningsskaber for vækst og udvikling på Bornholm samtidig med, at vi bidrager til at indfri de politiske ambitioner i den grønne omstilling ved at styrke vores position som Østersøens centrum for grøn energi,” lyder det fra administrerende direktør hos Rønne Havn A/S, Lars Nordahl Lemvigh.

MT Højgaard Danmark stiller med det samme hold, der tidligere har arbejdet på havnen ved etape 2.

“Vi glæder os enormt til at løfte en af landets største havneudvidelser. Hos os taler vi tit om gentagelseseffekter og godt samarbejde. Begge dele får vi stor glæde af i Rønne, hvor vi har arbejdet før. Det er samme team, der arbejder for samme bygherre i samme havn. Derfor kan vi begynde hurtigt,” siger afdelingsdirektør hos MT Højgaard Danmark, Jimmy Laursen.

Etape 3 af fremtidssikringen handler om at skabe godt 100.000 kvadratmeter større projektareal i Sydhavnen blandt andet ved en delvis opfyldning af det tidligere fiskeribassin, hvor der i dag er minimal aktivitet. Derudover etableres der en ny Ro-Ro rampe samt en ny ca. 280 meter lang kaj over for den nuværende skærvekaj i Sydhavnen.

Etape 4 af fremtidssikringen er en forlængelse af den søndre ydre forkastning, og en fjernelse af de indre moler samt uddybning. Derved opnås forbedrede besejlings- og manøvreforhold i havnen med et langt roligere havnebassin. Endelig etablerer havnen en multifunktionskaj i den vestlige del af havnen. Multifunktionskajen skaber forbedrede muligheder for flere forretningsområder som eksempelvis bulk og krydstogt, og dermed generelt bedre forhold for havnens kunder som helhed.

Arbejdet med fremtidssikringen af Rønne Havn A/S begynder i slutningen af 2023, når de nødvendige tilladelser og godkendelser er på plads, og forventes endeligt færdigt i 2025.

I slutningen af 2022 færdiggjorde MT Højgaard den anden etape af havneudvidelsen, hvor den søndre ydre forkastning blev forlænget samtidig med, at kaj- og projektarealet i Sydhavnen blev udbygget. I forbindelse med den udbygning blev den gamle lossepladsgrund ved Galløkken opryddet og nyttiggjort, og indgår nu i havnens projektarealer.

Powered by Labrador CMS