Interessentmøde for potentielle bydere om Power-to-X-udbud

Foto: Mikkel Jönck Schmidt / Unsplash

Energistyrelsen afholder onsdag den 14. september 2022 interessentmøde om det kommende Power-to-X-udbud. Her vil Energistyrelsen fortælle om tidsplan, proces og rammerne for udbuddet til branchen og potentielle bydere.

Publisert

Det blev besluttet med klimaaftalen fra 22. juni 2020 samt aftale fra 15. marts 2022 om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer, at der skal etableres en tilskudsordning til Power-to-X med et samlet budget på 1,25 milliarder kroner. Tilskuddet skal ydes som driftsstøtte og betales pr. produceret mængde grøn brint over en 10-årig periode.

Energistyrelsen inviterer derfor til interessentmøde om det kommende Power-to-X udbud.

På mødet vil Energistyrelsen præsentere rammen for udbuddet samt de foreløbige udbudsbetingelser for at kunne byde på PtX-udbuddet. På mødet vil det også være muligt for branchen og potentielle bydere at stille spørgsmål eller komme med kommentarer til udbudsbetingelserne. Energistyrelsen kan, såfremt styrelsen finder det relevant, efterfølgende justere udbudsbetingelserne frem mod åbning af udbuddet. Formålet er at optimere udbudsmaterialet for i sidste ende at opnå så gode bud som muligt.

Interessentmødet vil som udgangspunkt have fokus på:

  • Tidsplan for udbuddet og processen frem mod åbning af udbuddet
  • Rammer og betingelser for udbuddet
  • Støttemodel
  • De praktiske detaljer

Energistyrelsen afholder interessentmøde onsdag d. 14. september kl. 11:30-13:30 på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Forud for mødet kan de foreløbige udbudsbetingelser findes på Energistyrelsens hjemmeside her

Tilmelding til interessentmødet sendes til Laura Bøgebjerg Poulsen lbpn@ens.dk senest 6. september 2022.

Deltagerne i interessentmødet har mulighed for at indsende skriftlige besvarelser og bemærkninger til Energistyrelsen indtil den 30. september 2022.

Powered by Labrador CMS