Miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark

Foto: Nicholas Doherty / Unsplash

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har igangsat en høring for miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Høringen kommer til at køre over sommeren.

Publisert

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har igangsat en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark frem til den 5. august 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har derfor nu mulighed for at komme med bemærkninger til etableringstilladelsen.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 5. august 2022.

Der holdes et informationsmøde om projektet med deltagelse af Energistyrelsen, Frederikshavn Kommune og projektudvikleren European Energy. Mødet bliver afholdt i det Musiske Hus i Frederikshavn, torsdag d. 2. juni 2022 kl. 19:00.

Fakta

European Energy A/S ønsker at opstille fem havvindmøller på op til en højde på 256 meter med en samlet installeret effekt på op til 72 MW placeret i et område på havet ude for Frederikshavn syd for Hirsholmene. Mølleområdet ligger fire kilometer fra kysten ved Frederikshavn og 1,8 km fra kysten ved Hirsholmene. Havmølleparken forventes tilsluttet el-nettet ved den eksisterende 60 kV station ved Starbakke.

Powered by Labrador CMS