Energistyrelsen klar med nyt udkast til udbudsmateriale for havvind

Eksisterende havvindmølleparker og parker i udbud og under etablering. Illustration: Energistyrelsen
Eksisterende havvindmølleparker og parker i udbud og under etablering. Illustration: Energistyrelsen

Energistyrelsen har offentliggjort et revideret udkast til udbudsmateriale for minimum 6 GW havvind, med mulighed for overplanting, med henblik på supplerende markedsdialog. Udbuddet forventes offentliggjort i løbet af foråret 2024.

Publisert

Udkastet til udbudsmaterialet fastlægger rammerne for udbygning af minimum 6 GW inden udgangen af 2030 og er den konkrete udmøntning af den politiske aftale, der blev vedtaget den 30. maj 2023.

Udkastet til udbudsmaterialet har tidligere været genstand for en markedsdialog, der blev sat i gang den 30. juni 2023. Markedsdialogen har givet anledning til en større bearbejdning af materialet, og derfor ønsker Energistyrelsen nu at fremlægge det reviderede materiale og hermed give markedet mulighed for at forholde sig hertil, inden den endelige offentliggørelse af udbuddene.

Ændringerne ligger inden for rammerne af den politiske aftale af 30. maj 2023, herunder aftalerne om tidsplanerne for etablering af parkerne, som fortsat forventes at holde med opførsel senest i 2030.

Markedsdialogens gennemførelse

Markedsdialogen vil blive gennemført i et skriftligt format, hvor potentielle tilbudsgivere og øvrige markedsaktører får mulighed for at bidrage direkte med input og forslag til det foreløbige udbudsmateriale.

Vær opmærksom på, at der muligvis kan være en forsinkelse på publicering af bekendtførelsen i TED (EU-Tidende), hvorfor links til udkastet til udbudsmaterialet muligvis først virker, når bekendtgørelsen er publiceret i TED. Det kan tage op til 48 timer.

Energistyrelsen imødeser skriftlige bemærkninger senest torsdag den 8. februar 2024. Al kommunikation om materialet med deltagerne i markedsdialogen vil foregå gennem EU-Supply. Det er muligt at indsende bemærkninger og vedhæfte dokumenter i beskedmodulet i EU-Supply.

Energiø Bornholm

Udkast til udbudsmateriale for Energiø Bornholm vedlægges ikke denne markedsdialog, da materialet stadig er under udarbejdelse. Mange af de ændringer der foreslås i materialet for 6 GW forventes dog også at blive gældende for Energiø Bornholm. Det er specificeret i læsevejledningen ‘Reading Guide regarding the Draft Procurement material’ i EU-supply, hvor dette er relevant.

Energistyrelsen inviterer tirsdag den 16. januar til teknisk gennemgang for pressen om status for udbudsarbejdet og den videre proces, hvor der vil være mulighed for spørgsmål. En særskilt invitation vil blive udsendt herom.

Det endelige udbudsmateriale forventes offentliggjort i løbet af foråret 2024 med forventet endelig tilbudsfrist for parkerne i Nordsøen I december 2024, og forventet endelig tilbudsfrist for Hesselø, Kattegat og Kriegers Flak II februar 2025.

Udbudsprocessen vedrørende Energiø Bornholm er igangsat ved Energinet og tyske 50Hertz for så vidt angår det tekniske udstyr. De minimum 3 GW havvind, som er tilknyttet Energiø Bornholm, udbydes af Energistyrelsen, og udbuddet forventes at blive offentliggjort senere på foråret.

Powered by Labrador CMS