Tillader forundersøgelser til havmølleparker i Nordsøen

Foto: Nicholas Doherty / Unsplash

Energinet har fået tilladelse til at begynde at indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer i andet kvartal 2023.

Publisert

Energistyrelsen har onsdag givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser for havvindmølleparker i området Nordsøen I. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Undersøgelserne vil omfatte geofysiske og geotekniske undersøgelser af området, som er udpeget til havvindmølleparker, og mulige kabel-ilandføringskorridorer. Derudover vil der blive foretaget marinbiologiske undersøgelser i et større område omkring de mulige havvindmølleparker.

Med tilladelsen til forundersøgelser kan Energinet indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer, som skal sikre, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for en fremtidig udvikler. Derudover vil miljøundersøgelserne kunne bruge bruges til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt, men tilladelsen giver i sig selv ikke ret til at opføre havvindmølleparker.

Historisk set igangsættes forundersøgelser efter politisk beslutning om konkret placering af en ny havvindmøllepark. Forundersøgelserne i Nordsøen I-området igangsættes dog forud for en endelig politisk beslutning om placeringen af havvindmølleparker i området. Det sker på baggrund af Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, hvor det blev besluttet at igangsætte forundersøgelser for alle kendte attraktive havvindsplaceringer fra 2022-screeningen. Beslutningen skal muliggøre de politiske ønsker om yderligere havvind inden udgangen af 2030.

Energinet vil begynde forundersøgelserne i Nordsøen i andet kvartal 2023.

Illustration: Forundersøgelsesområdet Nordsøen I, som skal undersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Området fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022, men er siden reduceret en anelse i størrelse. Illustration: Energistyrelsen
Powered by Labrador CMS