Nu starter forundersøgelser for placeringer af havvindmølleparker

Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Energinet har nu fået pålæg om at igangsætte forundersøgelser og forberede etablering af nettilslutningspunkter på land for områder i Nordsøen, Kattegat og Østersøen, samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Publisert

Energistyrelsen foretog i 2022 en finscreening af et antal havarealer med henblik på fremtidige udbud af havvindmølleparker. Områderne, som Energinet nu har fået pålæg om at forundersøge, indgår alle i finscreeningen. Screeningen konkluderer, at alle områderne på det foreliggende grundlag vurderes egnede til opstilling af havvind.

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022, besluttede Regeringen og en lang række partier at igangsætte forundersøgelser på områder fra 2022-finscreeningen og at Hesselø Havvindmøllepark flyttes til et område syd for det oprindelige Hesselø-område.

For at muliggøre realisering af de politiske aftaler om markant mere havvind inden udgangen af 2030, igangsættes forundersøgelser og forberedelse af etableringen af nettilslutningsanlæggene og eventuelt nødvendige netforstærkninger for alle kendte og attraktive havvindsplaceringer fra 2022-finscreeningen.

Forundersøgelser og forberedelser igangsættes samlet og uafhængigt af senere konkrete beslutninger om placeringer af de enkelte havvindmølleparker.

Fakta:

  • Forundersøgelserne på havet omfatter blandt andet undersøgelser af havbunden, der skal give opstillerne et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler m.v., analyser af vind- og bølgeforhold og af miljøforhold, som kan have betydning for mulighederne for at etablere havvind i området.
  • Aftaleparterne bag Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 vil i andet halvår 2022 tage stilling til konkrete placeringer og udbudsrammer for den nye havvindskapacitet.
Powered by Labrador CMS