Emissionsforskning – Fond åben for ansøgninger til partnerskab

Illustration: Danske Havne.
Illustration: Danske Havne.

Innovationsfonden har netop åbnet for ansøgninger i fondens Innomissions-program, der udmønter de fire grønne forskningsmissioner, som regeringen og Folketinget udpegede sidste år som led i regeringens grønne forskningsstrategi.

Publisert

Det er nu muligt for relevante aktører at ansøge fondens opslag ”Missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber”.

De kommende grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, som vil blive udvalgt til december, får afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark, målene om udledningsreduktion, ligesom partnerskaberne skal bidrage til at øge danske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder.

“Regeringen og Folketinget har givet Innovationsfonden den store og vigtige opgave at investere i grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal løse de fire grønne missioner, der blev udpeget sidste år. Vi er nu så langt, at vi kan åbne for ansøgninger til partnerskaberne, som kan og vil få en afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark. Vi ser frem til at modtage ambitiøse partnerskabsforslag og takker hele forsknings- og innovationssystemet for de afgørende bidrag til processen indtil nu,” siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør, Innovationsfonden.

Danmark har sat ambitiøse mål i forhold til den grønne omstilling og reduktion af klimaskadelig udledning. Disse mål skal nås inden for en meget kort tidsramme med målet om henholdsvis 70 procent reduktion i 2030 og netto-nul i 2050.

At nå Danmarks ambitiøse mål kræver handling og Innovationsfonden ønsker med en hurtig igangsættelse af de missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber at danne grundlaget for brede samarbejder, der på både kort og lang sigt væsentligt bidrager til at nå målene. Den hurtige igangsættelse sætter pres på både ansøgere og fonden, men det vurderes nødvendigt at handle hurtigt.

For at nå klimamålene har regeringen og Folketingets partier blandt andet afsat 700 millioner kroner i 2021 til investeringer i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber inden for følgende fire missioner:

  • Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X o.lig.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Du kan læse mere om hvordan man ansøger her

Powered by Labrador CMS