Selskab bag Femern-byggeri tager ny DNA-teknologi i brug

Foto: Femern A/S

Ved hjælp af DNA-prøver kan Femern A/S’s miljøteam følge bedre med i livets udvikling i de nye vandhuller rundt om byggepladsen.

Publisert

Som led i byggeriet af Femern Bælt-tunnelen skal der opføres store mængder erstatningsnatur på Lolland.

Én af de første initiativer var etableringen af 10 nye vandhuller omkring byggepladsen ved Rødbyhavn, som Femern A/S’s biologer overvåger, for at dokumenter om den nye natur bliver brugt af de beskyttede dyr som eksempelvis. den ret sjældne og beskyttede grønbrogede tudse.

Overvågningen har traditionelt foregået på den gammeldags måde med en biolog i waders, der lytter efter frøers kald, tæller frøer, æggeklumper og haletudser, men i år supplerer de den traditionelle overvågning med miljø-DNA.

”Miljø-DNA er en revolutionerende ny metode til prøvetagning, hvor man ved at tage en vandprøve, kan se, hvad der har været af padder i vandhullet. På den måde får vi en endnu bedre forståelse for udbredelsen af dyrene i vandhullerne,” lyder det fra biolog og projektchef i Femern A/S, Mette Westergaard.

Indhentningen af DNA-prøver fra vandhullerne er et supplement til de traditionelle metoder, som kan have svært ved at registrere særligt sky og sjældne dyrearter. Undersøgelsen vil have særlig fokus på om grønbroget tudse har været i vandhullet.

”Grønbroget tudse er ikke observeret de sidste to år i et par af de nye vandhuller, men det er slet ikke ensbetydende med, at den ikke længere findes i området. Ved brug af miljø-DNA, så forventer vi, at vi dækker en blind vinkel i vores undersøgelser,” siger Mette Westergaard.

Femern A/S planlægger at fremlægge resultaterne af miljø-DNA undersøgelsen på miljøportalen Ægir.

Powered by Labrador CMS