Danske Rederier: Stor skuffelse over resultat af klimaforhandlinger

Foto: Torm

Efter en uge med intense forhandlinger endte det netop overståede klimamøde i FN’s søfartsorganisation IMO med et meget spinkelt resultat. Danske Rederier havde håbet på et mere ambitiøst outcome.

Publisert

Ovenpå en uge med komplekse, tekniske og ikke mindst politiske virtuelle forhandlinger er mødet i MEPC, miljøkomiteen under FN’s søfartsorganisation IMO, nu afsluttet.

Landene blev på mødet enige om, at skibe fra 2023 til og med 2026 skal reducere deres drivhusgasudledninger med samlet 11 procent. Der kunne derimod ikke nås enighed om, hvor meget der skal reduceres fra 2027 til 2030.

”Vi havde uden tvivl håbet på et resultat, der ville have givet vished for vejen mod 2030 målet. Det er ærgerligt, at man står med en regulering, der på den ene side håndhæves med meget let hånd, og på den anden side ikke garanterer, at man rent faktisk når i mål i 2030 med en forbedring i energieffektiviteten på 40 procent,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier

De tekniske og operationelle tiltag, der skal bane vejen for reduktionerne i skibenes udledninger – EEXI og CII – blev vedtaget i starten af mødeugen. Det blev også besluttet, at man på et møde til oktober skal indlede diskussionerne af de såkaldte markedsbaseret mekanismer, der skal lukke prisgabet mellem de traditionelle og nye brændstoffer.

”Vi skal i gang med omstillingen fra fossile brændstoffer allerede i dette årti for at kunne nå målet om CO2 neutralitet i 2050. og derfor er vi er meget tilfredse med, at man endelig kommer i gang med at diskutere markedsbaseret mekanismer til oktober,” siger Maria Skipper Schwenn.

Landene drøftede på mødet også forslaget om en global forsknings- og udviklingsfond finansieret af industrien. Det såkaldte IMRB-forslag. Der blev dog ikke truffet nogen beslutning, men det skal drøfte igen på næste møde i miljøkomiteen.

”Vi må bare konstatere, at hovedparten af IMO’s 174 medlemslande bare ikke er dér, hvor vi og en række ambitiøse lande er Det er selvfølgelig frustrerende, men vi må arbejde med det, vi har, og forsøge at trække landene i en mere ambitiøs retning. Vi glæder os til at IMO-landene igen kan mødes fysisk, for der er ingen tvivl om, at den virtuelle mødeform gør det vanskeligt at skabe den nødvendige fremdrift,” siger Maria Skipper Schwenn.

Powered by Labrador CMS