Danske Rederier: EU skal investere i grønne brændstoffer

Foto: Danske Rederier

Ambitiøs regulering og investeringer i den grønne omstilling af skibsfarten er øverst på listen, når formand for Danske Rederier, Torben Carlsen, i denne uge deltager i European Shipping Summit 2023.

Publisert

Med to dages tekniske workshops og drøftelser med interessenter vil den europæiske skibsindustri samle relevante regulatorer, politikere og ledere fra skibsfarten til EU Shipping Summit 2023.

Topledelsen fra Danske Rederier vil sammen med et stærkt hold af specialister fra organisationen være i Bruxelles for at sikre, at Danske Rederiers prioriteter bliver hørt.

“Skibsin­du­stri­en står ved en afgørende skillevej. Fra dansk side har vi sat alle sejl for at nå vores mål om klimaneutral skibsfart inden 2050. Men skibsfarten kan ikke gøre dette alene. Vi har brug for, at alle trækker i samme retning, og vi skal investere i en grønnere fremtid. Det er min hovedbesked til alle deltagerne på EU Shipping Summit,” lød det fra ad­mi­ni­stre­ren­de direktør for DFDS og formand for Danske Rederier, Torben Carlsen, under første møde tirsdag.

Det to-dages arrangement inkluderer bran­che­ses­sio­ner, net­værks­mu­lig­he­der og dialoger på højt niveau omkring nøgletemaer som miljø, mennesker og industri, og onsdag vil Torben Carlsen deltage i en high-level debat med Beatriz Yordi, direktør for DG CLIMA, Karima Delli, formand for Trans­port­ud­val­get, Europa-Parlamentet, og William Todts, ad­mi­ni­stre­ren­de direktør for Transport & Environment.

Her vil panelet blandt andet drøfte EU’s klimapakke ‘Fit for 55’, og hvordan man omsætter visionen til virkelighed.

“Det er nødvendigt, at de politiske myndigheder overvejer in­ve­ste­rings­be­ho­ve­ne og udfordringerne i skibsfarten. Fit for 55 stimulerer både udbud og efterspørgsel, men det er afgørende at få prisen på grønne brændstoffer ned. Den grønne omstilling af skibsfarten vil kræve samarbejde og massive investeringer både til søs og på land. Det bliver udfordrende, men selvfølgelig kan skibsfart blive grøn,” sagde Torben Carlsen.

Powered by Labrador CMS