Europa-Parlamentets miljøudvalg går ikke hele den grønne vej

Arkivfoto: DS Norden

Europa-Parlamentets miljøudvalg har tirsdag stemt om ændringsforslag til EU’s Kvotehandelssystem. Som det oftest er med kompromiser, er der plads til forbedring inden lovgivningen er helt i mål.

Publisert

Et skridt på vejen mod en fornyelse af EU’s Kvotehandelssystem, ETS, blev taget tirsdag, da miljøudvalget i Europa-Parlamentet fandt enighed blandt de 1.711 fremsatte ændringsforslag.

Miljøudvalget er historisk set det grønneste politiske forum i EU og sætter som regel altid barren højt, når det gælder miljø- og klimatiltag.

”Gårsdagens (Tirsdagens, red.) afstemning er udtryk for en ambitiøs grøn dagsorden, men der er plads til forbedringer og behov for justeringer, så ETS-systemet for alvor kan drive omstillingen til grønne brændstoffer,” lyder det fra direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed i Danske Rederier, Maria Skipper Schwenn.

”Det er vigtigt for danske rederier, at alle drivhusgasser – ikke kun CO2 – skal tælle med i kvotehandelssystemet. Det er positivt, at miljøudvalget har valgt at inkludere drivhusgasser i bred forstand, da det er forudsætningen for industriens bevægelse væk fra fossil energi. Omvendt er det ærgerligt, at der ikke har været forståelse for et rabatsystem, når skibe genanvender carbon i nye og væsentligt dyrere alternative brændstoffer som eksempelvis Power-to-X, der forvandler grøn strøm til brændstoffer. En ambitiøs grøn lovgivning bør sikre incitamentet for first movers, der investerer i nye brændstoffer og nuludledningsteknologier,” siger Maria Skipper Schwenn.

Danske Rederier har desuden haft som prioritet, at branchen selv skal afklare, hvordan betalingen af kvoterne skal foregå, når der laves kontrakter mellem skibsejer og operatør.

”Vi mener, at erhvervet skal bevare den kontraktmæssige frihed mellem parterne, der selv udarbejder klausuler, som sikrer, at reglerne bliver overholdt. Reducerer man ETS’en til en omkostning, der blot skal betales, så overser man det centrale formål, nemlig at drive reduktioner. Her er det vigtigt, at alle trækker i samme retning – både ejere og operatører af skibene. Betalingen skal nok falde, men markedet bør regulere, hvordan det skal foregå. Det har miljøudvalget desværre ikke været enig i, men vi opgiver ikke, at få det ændret, da der er stadig et stykke vej til den endelige ETS er færdigforhandlet og vedtaget,” siger Maria Skipper Schwenn.

Næste skridt på vejen mod en revideret ETS, som inkluderer skibsfarten, er en afstemning i Europa-Parlamentet den 6. til 9. juni. Herefter skal der forhandles med EU’s medlemslande om den endelige lovgivning, som forventes at træde i kraft ved årsskiftet.

Powered by Labrador CMS