Åbent brev: EU bør belønne grønne firstmovers

Arkivfoto: Maersk

I et åbent brev til beslutningstagere i Bruxelles går repræsentanter fra skibsfarten og energibranchen sammen om at opfordre til at styrke den kommende FuelEU Maritime regulering, så den fremmer brugen af nye grønne e-brændstoffer mest muligt.

Publisert

I fremtiden skal der gradvist blandes grønne brændstoffer i skibenes tanke for at sænke drivhusgasintensiteten i skibenes udledninger. Det er kerneelementet i den nye FuelEU Maritime regulering, som lige nu er på vej gennem det politiske system i Bruxelles.

For at sikre, at de kommende regler vil have så stor en effekt som muligt har Danske Rederier sendt et åbent brev til beslutningstagerne i Bruxelles sammen med Methanol Institute og World Shipping Council.

I brevet opfordrer underskriverne til, at de ”firstmovers”, som vælger de nye, og dyrere e-brændstoffer for at leve op til den kommende regulering, skal belønnes.

Det vil nemlig stimulere efterspørgslen efter e-brændstoffer og sætte skub i produktionen af dem.

”E-brændstoffer er langt fra tilgængelige i tilstrækkelige mængder, og det kræver derfor omfattende planlægning at sikre forsyningen til skibe, der sejler over hele kloden. Derfor skal det være mere attraktivt at vælge e-brændstoffer frem for at bruge de andre billigere, grønne brændstoffer, som også overholder kravene. Det skal simpelthen kunne betale sig at gå foran,” siger direktør for klima, miljø og sikkerhed i Dansk Rederier, Maria Skipper Schwenn.

I praksis vil indførelsen af en “multiplikator”-mekanisme, som foreslået af både Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, fremme den rigtige markedsadfærd. Den vil betyde, at en virksomhed i en indfasningsperiode kan nøjes med at iblande en mindre mængde e-brændstoffer – sammenlignet med, hvad de skulle have blandet i af andre grønne brændstoffer – og stadig leve op til kravene.

Virksomheden vil blive belønnet ved at foretage investeringen og for at drive efterspørgslen efter e-brændstofferne. Dette vil resultere i en øget efterspørgsel af de nye e-brændstoffer og dermed stimulere produktionen og gøre dem mere tilgængelige.

”I 2030 skal mindst fem procent af verdensflåden operere på grønne brændstoffer, så det er afgørende, at produktionen skrues op allerede i dette årti, så vi kan være helt klimaneutrale i 2050. Derfor har vi brug for stimulerende løftestænger som eksempelvis multiplikatoren,” siger Maria Skipper Schwenn.

Efterhånden som produktionen og dermed tilgængeligheden af e-brændstoffer stiger, bør multiplikatoren gradvist udfases. For ikke at svække det samlede reduktionskrav bør barren for reduktionerne desuden sættes højere end de nuværende 75 procent.

Methanol Institute (MI) fungerer som den globale brancheforening for en af verdens mest levende og innovative industrier. MI arbejder fra alle verdenshjørner fra deres kontorer i Singapore, Washington, D.C., Bruxelles, Beijing og Delhi, og er stemmen til verdens førende virksomheder, der opererer på tværs af methanol-værdikæden.

World Shipping Council er linjeskibsfartens forenede stemme, der arbejder med politiske beslutningstagere og industrigrupper for at forme den fremtidige vækst af en socialt ansvarlig, miljømæssigt bæredygtig, sikker skibsfartsindustri. Det er en non-profit brancheforening med kontorer i Bruxelles, Singapore og Washington, D.C.

Danske Rederier er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer mere end 90 rederier inden for segmenter, der dækker over tank, tørlast, containere, offshore, ro-ro, passagertransport med mere. Danmark er verdens 6. største shippingnation målt på oprereret tonnage. Danske Rederier har en fast repræsentation i Bruxelles.

Powered by Labrador CMS