Maritim Analyse: Fremskridt og omveje – Et indblik i arbejdet i IMO og EU

Valdemar Ehlers. Foto Danske Maritime
Valdemar Ehlers. Foto Danske Maritime

Teknisk chef hos Danske Maritime, Valdemar Ehlers, kommer med en maritim analyse og et interessant indblik i arbejdet i FN’s søfartsorgan IMO samt EU.

Publisert

Der er møder, hvor man medbringer en hurtig kop kaffe. Og så er der møder, hvor man medbringer en pumpekande og ekstra sukker. I denne analyse vil jeg kaste lidt lys over Danske Maritimes arbejde for at sikre vores medlemmer de bedst mulige internationale rammebetingelser. Hvis nogen er i tvivl, er vi her ude i en pumpekande hånd i hånd med stor vedholdenhed og tålmodighed. For når rigtig mange parter skal nå til enighed og i nogle tilfælde har modsatrettede interesser, tager ting tid. Lang tid!

Det presserende afsæt

En tidssvarende regulering af skibsfarten er afgørende for, at hele det maritime erhverv kan udvikle sig i takt med verdenssamfundets krav og normer. Forbrugerne bliver stadigt mere kritiske og for investorer spiller det grønne regnskab en stadig større rolle for lysten til at investere. Så den teknologiske udvikling går utrolig stærkt i disse år. Nye miljø- og klimakrav har betydet, at hele den maritime branche må stramme op og tænke nyt.

Den fælles ambition er, at skibenes drift ikke efterlader sig miljø- eller klimaaftryk, men graden af dedikation og formåen varierer en del. Vi er dog blandt de lande, som på mange måder går forrest, men det er vigtigt at understrege, at samspillet med en dansk regering og embedsværket skal afspejle mulighederne. Vores ønske til en kommende regering – på vegne af den danske maritime industri – er således, at en ny dansk regering i endnu højere grad prioriterer den grønne omstilling og de løsninger, vi allerede har på hylden, og skruer op for de maritime ambitioner. Der er både brug for at sikre de nødvendige grønne kompetencer og for at styrke teknologiudviklingen gennem målrettede investeringer i forskning, udvikling og innovation.

Men bag alt dette står vores internationale krav og muligheder, som vi skal dansk side skal forholde os til og give indspark til. Det er blandt andet Danske Maritimes opgave, så her et overblik over, hvordan det går, og hvad vi kan forvente i det kommende år…

Strategien for udledning af drivhusgasser skal revideres

IMO’s Initial greenhouse gas strategi blev vedtaget i 2018 og har en målsætning om 50 pct. reduktion i 2050. Strategien er nu under revision og bliver forhandlet ved det kommende MEPC-møde i London i december 2022. Den reviderede strategi forventes at blive mere ambitiøs og mere forpligtende end den nuværende strategi og kommer forventeligt til at træde i kraft i 2023.

En revideret strategi kommer til at sætte spot på de store udfordringer, som den globale skibsfart har. Der er et behov for integrerede og optimerede løsninger, hvis effekterne af vores aktivitet skal reduceres markant, og selv om arbejdet med klimatiltag er pågået i en lang årrække, så er der fortsat langt til målsætningerne. Store dele af branchen tøver med at tage forbedringsmulighederne til sig på grund af konkurrencemæssige udfordringer, manglende krav om at bruge den bedst mulige teknologi, masser af ”business as usual” og så videre.

Men uanset årsag, er det helt afgørende for branchen, at skibsfarten bliver klimaneutral, og at alle i dag kendte teknologier tages i anvendelse. Fra dansk side kan og skal vi spille en markant rolle, og derfor holder vi et vågent øje med vores konkurrenceevne.

I december vil IMO diskutere en bred vifte af mulige mid-term tiltag, som knytter sig til fase II i arbejdsplanen om udvikling af tiltag på mellemlangt og langt sigt. Samtidig skal effekterne af de kortsigtede tiltag diskuteres, og der vil blive fulgt op for at sikre, at effekterne er tilstrækkeligt effektive.

Som led i dette vil den foreløbige rapport fra korrespondancegruppen om Marine Fuel Lifecycle GHG Assessment blive gennemgået, og vi skal drøfte en yderligere revision af det såkaldte Data Collection System (DCS), som er udviklet af IMO for at monitorere verdensflådens forbrug af brændolie. Samlet er min forventning skærpede krav.

Du kan læse hele analysen på linket her

Powered by Labrador CMS