Arbejdet i nyt havnepartnerskab er i gang – Skal sikre den grønne vækst

Jenny Braat. Foto: Danske Maritime
Jenny Braat.

I april præsenterede regeringen et nyt partnerskab for udvikling af de danske erhvervshavne. Danske Maritime er en del af partnerskabet, der skal understøtte havnesektoren og samtidig komme med anbefalinger, der skal sikre den grønne vækst.

Publisert

Arbejdet omkring Havnepartnerskabet har været længe ventet, og Danske Maritime glæder sig over, at arbejdet nu for alvor er kommet i gang. De danske havne er kritisk infrastruktur, og i forhold til den grønne omstilling er havnene helt afgørende, hvis vi i Danmark vil være førende på de nye teknologier, der skal drive den grønne agenda. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra interesseorganisationen.

Et hovedbudskab fra Danske Maritimes side er vigtigheden af at få værfterne tænkt ind i ligningen. De danske værfter er nemlig yderst specialiserede og højteknologiske. De bygger, opgraderer, vedligeholder og servicerer en bred vifte af fartøjer, og alle disse opgaver udføres i et tæt samspil med danske udstyrsleverandører, der også leverer løsninger på et højt teknologisk niveau.

Værfterne skal ligge på kajkanten, og det er samtidig afgørende vigtigt for dem at kunne langtidsplanlægge. Derfor er uopsigelighed i lejekontrakter en anden vigtig ting at sikre, fordi det er en nødvendighed i forhandlinger med banker og store investorer.

Videre er behovet for klog planlægning i lokalområdet yderst vigtigt – og heri ligger en drøftelse af, om noget af dette skal kunne besluttes fra centralt hold og dermed ikke være overladt til kommunerne alene. Muligheden for at tænke nyt er åben lige nu i relation til arbejdet med havneatlasset, når der skal ses på nationale interesser. Værfternes arbejde foregår døgnet rundt for at møde kundernes behov, og dette er ikke altid foreneligt med eksempelvis private boliger. Det er det til gengæld med den grønne omstilling, som værfterne selv er en del af.

“Behovet for mere vedvarende energi fylder aktuelt meget i debatten, men de traditionelle erhverv på havnene må ikke blive offer for grøn omstilling, når de to sagtens kan gå hånd i hånd. Der skal tænkes ud af boksen, når pladsen er knap, og der skal være plads til både nye tiltag og vores værfter, der kan få brug for at øge kapaciteten – blandt andet som led i den grønne omstilling af skibsfarten. Så det handler om balance. Værfterne hører hjemme på kajen, mens eksempelvis energianlæg godt kan placeres på andre typer af areal,” lyder det fra administrerende direktør hos Danske Maritime, Jenny Braat.

Netop den pointe har også fået opmærksomhed i både Havnepartnerskabet og Havneatlas, der har kortlagt prioriteringen af nationale interesser fra statslig side og set nærmere på den kommunale planlægning. Her er det tydeliggjort, at ikke alle danske havne skal kunne det hele – nu skal det bare sikres tydeliggjort, at der skal være plads til værfterne.

Konkret skal det slås fast, at det at lukke et dansk værft i et globalt perspektiv vil være decideret kontraproduktivt. Danske Maritime ser frem til forsat gode drøftelser og et forhåbentlig godt resultat af Havnepartnerskabet.

Powered by Labrador CMS