Nyt partnerskab skal sikre emissionsfri skibstransport før 2050

Illustration: Danske Maritime
Illustration: Danske Maritime

Et nyt europæisk partnerskab mellem Waterborne Technology Platform og Europa-Kommissionen skal sikre emissionsfri skibstransport før 2050. Det skriver Danske Maritime i en pressemeddelelse.

Publisert

Europa-Kommissionen har netop taget et vigtigt skridt i retning mod en emissionsfri global skibsfart. Kommissærerne har således vedtaget et såkaldt Memorandum of Understanding, som skal danne ramme for et partnerskab mellem Waterborne Technology Platform og Kommissionen. Erklæringen underskrives officielt i næste uge, og det fælles mål er mere tempo på den grønne omstilling af skibsfarten og en emissionsfri skibstransport før 2050. EU har tidligere øget sit fokus på klimaindsatsen markant, blandt andet med vedtagelsen af the European Green Deal, hvilket dette nye maritime initiativ også taler ind i.

Partnership on Zero-Emission Waterborne Transport samler via Waterborne Technology Platform (WTP) dygtige maritime aktører fra hele Europa omkring forskning, udvikling og innovation – herunder en række danske virksomheder. Inden for rammerne af Horizon Europe gennemfører man store tværgående projekter i fælles konsortier, hvor man på tværs af lande, virksomheder og organisationer arbejder sammen om at udvikle og afprøve nye, bæredygtige teknologier, som kan flytte den globale skibsfart i en grønnere retning og over tid helt fjerne de klima- og miljømæssige udfordringer, vi ser i dag. Udover emissioner vil der også blive arbejdet med minimering af skibsfartens påvirkning af livet i havet fra drift af skibes tekniske systemer, herunder miljøkemiske, biologiske, vibrations- og støjmæssige forhold og effekter.

Fra Danmark er blandt andet MAN Energy Solutions, Mærsk, Syddansk Universitet og Danske Maritime med, og mange virksomheder kan have stor glæde af at blive en del af et konsortium under WTP, siger administrerende direktør hos Danske Maritime, Jenny Braat.

“For vores medlemsvirksomheder er dette en mulighed for at komme med i store EU-projekter, uden at de selv behøver at have projektlederrollen, som kan være administrativt meget tung, men hvor de kan spille ind med deres knowhow og over tid styrke deres forretning gennem samarbejde med førende europæiske virksomheder. Når hele den maritime værdikæde arbejder sammen, opstår der positive synergieffekter, gensidig læring og nye muligheder. Så det er rigtig vigtigt, at vi er med,” siger Jenny Braat.

Partnerskabets klare målsætning er at levere og demonstrere nulemissionsløsninger til alle hovedskibstyper og -tjenester inden 2030 og derigennem sikre emissionsfri skibstransport før 2050. Store forsknings- og udviklingsprojekter er imidlertid meget ressourcekrævende, hvorfor midler fra EU er meget afgørende. Fordi den maritime sektor er vidt forgrenet og global, har branchen tidligere haft sværere end andre brancher ved at organisere sig samlet og på den baggrund tiltrække forsknings- og udviklingsmidler fra EU. Men dette har Waterborne-platformen bidraget til at ændre på, og nu skal arbejdet intensiveres yderligere, hvilket glæder Jenny Braat:

“Vi har i mange år haft brug for en koordineret maritim forsknings- og udviklingssatsning fra EU, og det er er utrolig positivt, at Kommissionen nu forpligter sig til et aktivt partnerskab og samtidig har skruet op for budgettet til grøn omstilling af transportsektoren. Verdenssamfundet står overfor store udfordringer inden for bæredygtighed, og Waterborne er en del af løsningen. Samtidig er det helt afgørende, at Europa kan klare sig i den globale konkurrence, hvilket disse store projekter kommer til at bidrage til – forhåbentlig med masser af dansk deltagelse. At styrke vores virksomheders konkurrenceevne er uhyre vigtigt for deres muligheder for at vokse fremadrettet,” understreger Jenny Braat.

Powered by Labrador CMS