Danske Havne: Perfekte ambitioner om havvind men drop regel-rytteriet

Tine Kirk. Foto: Danske Havne
Tine Kirk.

Det vækker glæde hos Danske Havne, at regeringen vil udvide sine ambitioner om havvind, men der skal stadig ske ændringer, for at målsætningen kan lykkes.

Publisert

Brancheorganisationen Danske Havne er begejstrede for regeringens nye planer om at sætte turbo på opførelsen af havvindmølleparker, men minder om, at det kræver sanering af tidsrammer og regler for at det kan lykkes – en taskforce kan være løsningen.

”Vi er altid begejstrede for regeringens tårnhøje ambitionsniveau, når det gælder den grønne omstilling. Vi er dog nervøse for, at alle de gode intentioner med energiøer, Nordsøerklæringer og nu turbo på flere Gigawatt dansk havvind, som regeringen lancerede søndag aften, forbliver intentioner. For der skal ryddes op i den tid, det tager at få diverse myndigheds-godkendelser,” lyder det fra direktøren i brancheorganisationen Danske Havne, Tine Kirk.

“Jeg kan se, at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ér opmærksom på, at der skal ‘sættes turbo på’, som det udtrykkes. Jeg beder blot om, at han også er opmærksom på, at det ikke bare er den tid, det tager myndighederne at godkende nye havvindmølleparker, der skal forkortes med flere år, men også de nødvendige forandringer, der skal ske i havnene,” siger hun.

Direktøren peger på, at både havnenes bassiner og sejlrenderne dertil skal uddybes, og der skal skaffes mere plads i havnenes bagland. Uddybninger og plads er helt nødvendige forudsætninger for, at skibe med de stadigt større havvindmølle-elementer kan lægge til og sejle fra danske havne. Uddybningerne fordi skibe stikker stadigt dybere med de tungere elementer ombord, pladsen fordi elementerne til havvindmøllene foruden tungere bliver længere og større.

Et eksempel er i Odense Havn, hvor der om kort tid skal produceres monopiles på op til 120 meter med en diameter på 15 meter. Det kræver plads bag havnenes kajer, både til produktions- og lagringsfaciliteter.

Havnene er centrale i hele processen, fordi der skal produceres og udskibes elementer til havvindmølleparkerne, men serviceringen sker af indlysende årsager også til søs, så en række havne er beskæftigede som servicehavne for mandskab, der både varetager vedligehold og sikkerhed i parkerne på havet.

“Der kan være en tendens til at overse havnene lidt i hele den her hektiske politiske proces. Vi så det med Nordsøerklæringen i Esbjerg, hvor EU-kommissionens formand rigtigt slog på, at godkendelses-processerne for vindmøller, der ofte kan tage syv-otte år, skal nedbringes til et-to år. En konsekvensbeslutning af det er, at hastigheden, bureaukratiet, om man vil, med at få godkendt uddybninger og havneudvidelser af offshore-havne også nedbringes tilsvarende. Det er politikerne nødt til at prioritere. Ellers står vi med en godkendt havvindmøllepark, der forsinkes, fordi havnene ikke kan levere, og i værste fald klares opgaverne så fra udenlandske havne, som ministeren også peger på, med tab af danske arbejdspladser og vækst til følge. Og det vil ganske enkelt være for dumt,” siger Tine Kirk.

Derfor foreslår hun en hurtigarbejdende taskforce, der skal bistå regeringen med at finde de sten, knaster og bureaukratiske uhensigtsmæssigheder, der spænder ben for processen. Taskforcen kan efter Danske Havnes mening stykkes sammen af sagkyndige, der arbejder med de her udfordringer til hverdag, i havnene, søfarten, kommunerne og i den samlede offshore-vindindustri.

“Vi bidrager hjertens gerne, ministeren skal bare sige til,” lyder det fra Tine Kirk.

Powered by Labrador CMS