Ny analyse: Skibsfarten kommer til at mangle grøn strøm til Power-to-X

Kristian Jensen og Anne H. Steffensen ved Danske Rederiers årsdag. Foto: Danske Rederier
Kristian Jensen og Anne H. Steffensen ved Danske Rederiers årsdag.

Der skal fart på udbygningen af grønne strømkilder, hvis ambitionerne om grøn skibsfart herhjemme skal indfries i 2030. Det viser nyt studie fra Danske Rederier og Green Power Denmark.

Publisert

Efterspørgslen efter grøn strøm, og grønne Power-to-X brændstoffer, som strømmen kan omdannes til, vil bare stige og stige de kommende år i takt med at Danmark (og verden) går mod klimaneutralitet.

Transportsektoren er ved at omstille sig til Power-to-X brændstoffer, men behovet for vedvarende energi kommer til at overstige udbuddet. Det viser en ny analyse, som Danske Rederier og Green Power Denmark har fået lavet, og som offentliggøres i dag i forbindelse med Danske Rederiers årsdag.

Kun hvis det mest ambitiøse scenarie i regeringsudspillet ”Danmark kan mere II” realiseres, vil der i begyndelsen af 2030’erne være vedvarende energi nok til produktion af grønne Power-to-X brændstoffer til indenrigsskibsfarten og til de skibe, som bunkrer brændstof i Danmark, og hvis vi skal have nok grøn strøm til at kunne eksportere grønne brændstoffer, er der frem mod 2050 brug for meget mere vedvarende energi.

”Den grønne omstilling af skibsfarten er den absolut vigtigste dagsorden i vores branche. Men vi har brug for vished om, at der produceres grøn strøm nok, og det bliver der kun, hvis politikerne vælger den allermest ambitiøse vej i forhold til udbygningen af vedvarende energi,” siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

I analysen er det undersøgt, hvor stort behovet for grøn strøm til produktion af grønne brændstoffer til skibsfarten er ved en række forskellige scenarier sammenholdt med de planer om vedvarende energi, som lige nu eksisterer.

”Skibsfarten og resten af erhvervslivet rykker på Power-to-X og har sat en grøn kurs. Det er vigtigt, at vi hurtigt går fra snak og strategi til konkrete politiske beslutninger om blandt andet mere grøn strøm og implementering af Power-to-X-strategi. Virksomhederne har ideerne og investeringsviljen. Men der er behov for rammevilkår og risikodeling med det politiske system – både for producenter, teknologileverandører og aftagere af fremtidens grønne brændsler,” lyder det fra administrerende direktør i Green Power Denmark, Kristian Jensen.

Derfor er det ifølge Danske Rederier og Green Power Denmark afgørende med tempoet i udbygningen af vedvarende energi og i implementering af Power-to-X strategien.

”I de sidste tre år er der opsat 600 MW havvind i Danmark. Hvis ambitionerne i regeringens udspil skal realiseres, skal der fra nu af opsættes mere end 1 GW havvind hvert år frem til 2030. Det er en kæmpe opgave, som kræver, at vi kommer i gang nu, og at alle bureaukratiske og regulatoriske benspænd fjernes,” siger Anne H. Steffensen.

Danske Rederier har en klar målsætning om klimaneutralitet i 2050 og i 2030 skal fem procent af den dansk opererede flåde sejle på klimaneutrale brændstoffer såsom brint, e-ammoniak og e-metanol. To målsætninger, som Danske Rederier deler med regeringen.

Hvis Danmark ydermere skal være hub produktion Power-to-X brændstoffer til blandt andet eksport af grøn bunker (brændstof til skibe) til brug for skibsfarten i Østersøen, vil der fra 2035 mangle grøn strøm.

Efterspørgslen vil ganske enkelt være større end udbuddet med de nuværende besluttede og foreslåede planer, som potentielt sigter mod at øge kapaciteten på dansk havvind til 13 GW i 2030.

”Vi bakker helt op om regeringens forslag om udbygningen af havvind. Vi mener både, at det er visionært og nødvendigt. Men vi appellerer til, at man fra politiks side vælger den mest ambitiøse vej, og at man også kan operere med flere projekter samtidig. Ellers når vi ikke i mål,” siger Anne H. Steffensen.

Ud over analysen om PtX og grønne brændstoffer har Danske Rederier spurgt en lang række CEO’er i rederierne, hvad de mener bliver den største barriere for den grønne omstilling. Her svarer 64 procent, at risikoen for manglen på grønne brændstoffer bekymrer dem mest.

Powered by Labrador CMS