Danske Rederier jubler – Afgørende aftale om grøn strøm

Ziton Windserver. Foto: Danske Rederier
Ziton Windserver.

Der er brug for enorme mængder grøn strøm til at lave grønne brændstoffer til blandt andet skibsfarten. Danske Rederier hilser derfor lørdagens aftale om mere grøn strøm velkommen.

Publisert

Et bredt flertal i Folketinget er med aftalen enige om, at Danmark i 2030 får firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt mulighed for femdobling af havvindmøllestrøm.

Den aftale er Danske Rederier meget tilfreds med. Der er nemlig brug for store mængder grøn strøm til at lave grønne brændstoffer til de færger og fragtskibe, der ikke kan bytte brændstof med batterier.

”Rederierne har i den grad kurs mod en CO2-neutral fremtid, men for at komme sikkert i havn på den dagsorden har vi brug for enorme mængder grøn strøm, så derfor vil jeg gerne kvittere for, at regeringen med et bredt politisk flertal bag sig, nu hæver barren og sætter fuld kraft frem,” siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Et studie udgivet af Danske Rederier og Green Power Denmark viste for nyligt, at udbygningen af havvind på 4 gigawatt havvind er minimum for at kunne levere på skibsfartens behov for grøn strøm til grønne brændstoffer.

Derfor er man hos Danske Rederier særligt tilfreds med, at partierne nu er enige om at udbyde 4 gigawatt ekstra havvind til realisering senest i 2030. Det betyder, at Danmark kan femdoble produktionen af havvindmøllestrøm de næste 8 år.

”Det er enormt vigtigt, at den flotte aftale og de store ambitioner nu bliver omsat til virkelighed. Vi har virkelig travlt, hvis vi skal nå de ambitiøse mål, og derfor er det afgørende, at alle bureaukratiske og regulatoriske benspænd fjernes. Jeg er derfor glad for at se, at aftalen også indeholder et servicetjek af tilladelsesprocessen for havvind,” siger Anne H. Steffensen.

Med aftalen er partierne enige om:

  • At udbyde yderligere 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030 under forudsætning af, at havvindmølleparkerne ikke belaster statens finanser negativt over deres levetid
  • De konkrete placeringer og udbudsrammer for de 4 GW besluttes senere.
  • Parkerne skal bl.a. kunne levere strøm til PtX-anlæg, hvilket potentielt kan begrænse behovet for udbygning af elnettet
  • De 4 GW havvind kommer oven i al tidligere aftalt havvindsudbygning, herunder de 2 GW havvind, der senest blev indgået aftale om med Aftale om Finansloven 2022
  • Dertil kommer igangsættelse af fysiske forundersøgelser af attraktive og finscreenede havvindområder, der kan rumme mindst 6 GW
  • Der igangsættes samtidig et servicetjek af tilladelsesprocessen for havvind og et analysearbejde igangsættes, der skal udvikle modellen for, hvordan udnyttelsen af Danmarks havarealer og havvindsressourcer skal ske på længere sigt
Powered by Labrador CMS