Dansk-tysk kontrolcenter har overtaget overvågningen af Femern

VTS Center. Foto: Femern
VTS Center.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er i gang på den danske og tyske side til lands og til vands. For at sikre sejladsen gennem Femern Bælt, mens tunnelen bygges, åbner nu et fælles dansk-tysk døgnbemandet kontrolcenter i Travemünde i Tyskland.

Publisert

Det nye såkaldte VTS-center (Vessel Traffic Service) bliver taget i brug fra torsdag og vil være bemandet med både tyske og danske ansatte. Herfra vil de døgnet rundt overvåge og holde kontakten til alle skibe, der passerer igennem Femern Bælt.

“For os som bygherre har sikkerheden under anlægsarbejdet højeste prioritet. Vi glæder os derfor over, at et fælles VTS-center er blevet oprettet i tæt samarbejde med de tyske og danske myndigheder. Det vil bidrage til, at alle skibe styres sikkert gennem Femern Bælt under tunnelbyggeriet,” siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

Det er Femern A/S, der sammen med de danske og tyske søfartsmyndigheder har oprettet VTS-centeret i Travemünde og aftalt de særlige retningslinjer for sikkerheden til søs under tunnelbyggeriet.

VTS-centeret opererer desuden inden for rammerne af den internationale søfartsorganisation IMO.

“Forbindelsen over Femern Bælt er det centrale element i den nye europæiske nord-syd-akse, især på jernbanerne. Det er vigtigt for os, at skibstrafikken påvirkes så lidt som muligt under det nødvendige byggearbejde. Her spiller det dansk-tyske kontrolcenter en stor rolle,” siger Enak Ferlemann, parlamentarisk statssekretær i Forbundsministeriet for Transport og Digital Infrastruktur i Tyskland.

De ansatte i VTS-centeret er særligt uddannet til opgaven har al den nødvendige teknologi til rådighed. Beredskabet kan således overvåge skibstrafikken og holde den direkte radiokontakt til det enkelte fartøj på dets færd gennem Femern Bælt.

Sikkerhedssystemet består desuden af to vagtskibe i Femern Bælt, der under hele anlægsfasen vil fungere som myndighedernes forlængede arm og med kort varsel kan rykke ud, hvis et fartøj kommer for tæt på byggeaktiviteterne.

“De danske og tyske myndigheder har haft et tæt og konstruktivt samarbejde om oprettelsen af VTS-centeret ved Femern-projektet. Det kan være en udfordring at samle to regelsæt i en koordineret fælles aftale. I dette projekt har det imidlertid fungeret eksemplarisk. VTS-centeret er et vigtigt skridt i retning af at sikre sikkerheden for skibsfarten i Femern Bælt under tunnelbyggeriet mellem Tyskland og Danmark,” siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

De tyske søfartsmyndigheder er også tilfredse med samarbejdet.

“I det nye VTS-center samler vi vores ekspertise sammen med de danske fagfolk ét sted. Vores fælles mål er sikkerheden i Femern Bælt i hele byggefasen. Denne form for grænseoverskridende samarbejde er helt nyt og er en fordel for både skibsfarten og arbejdsmiljøet i Femern Bælt,” siger Hans-Heinrich Witte, præsident for Direktoratet for Vandveje og Skibsfart i Tyskland (GDWS).

Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland bliver 18 kilometer lang og verdens længste sænketunnel. Tunnelbyggepladsen ved Rødbyhavn er den største i Europa, og tunnelen bliver det største anlægsprojekt i Danmark nogensinde.

Powered by Labrador CMS