50 millioner til nyt dansk forskningsskib

Her et billede af Dana IV fotograferet fra Helsingborg under sejlads i Øresund den 24. juni 2014. Foto: Per Körnefeldt
Her et billede af Dana IV fotograferet fra Helsingborg under sejlads i Øresund den 24. juni 2014.

DTU’s nye ocean- og arktisgående forskningsskib, Dana V, får 50 millioner kroner af Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond til at udvide sin planlagte kapacitet.

Publisert

Det nye forskningsskib, Dana V, der kan stævne ud om cirka fire år takket være penge fra Staten og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, får endnu en donation fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond på 50 millioner kroner.

Det giver mulighed for at udstyre skibet med faciliteter til uddannelse, forskning og innovation inden for maritime teknologier – i tillæg til skibets kerneopgave som moderne havforskningsskib for alle Danmarks havforskere.

“På DTU værdsætter vi tværfaglige samarbejder. Det er især i mødet mellem discipliner, at nye innovative løsninger kan blomstre frem. På det nye Dana får marin og maritim fagkundskab nu i høj grad lejlighed til at være samlet og inspirere hinanden. Det kan lægge kimen til fremtidige bæredygtige løsninger på menneskelige aktiviteter til havs,” siger Anders Overgaard Bjarklev, rektor på DTU.

Bevillingen på 50 millioner kroner fra Orient’s Fond supplerer en nylig bevilling fra A.P. Møller Fonden på ligeledes 50 mio. kr. Derudover supplerer donationerne fra de to fonde statens investering på 170 millioner kroner og DTU’s egen investering på 100 millioner kroner.

Maritim forskning supplerer marin forskning
Den primære opgave for det nuværende skib, Dana IV, er marin forskning, dvs. undersøgelser i havet, som kan bidrage til bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og forståelse af klimaforandringernes påvirkning af havets økosystem og biodiversitet.

Dana IV fungerer også som skibskapacitet til DTU’s myndighedsopgaver på det marine område, for eksempel overvågning af fiskebestande og havmiljø, hvilket det nye forskningsskib skal fortsætte med.

Med den supplerende fondsdonation fra Orient’s Fond vil det nye forskningsskib også kunne bidrage til maritim forskning. Der vil på Dana V blive plads til uddannelse, udvikling, afprøvning og test af nye maritime teknologier til f.eks. at reducere støj i vandet, optimering af sejlads eller rensning af ballastvand.

Powered by Labrador CMS