Kom med ind i visionen for Danmarks nye forskningsskib

Ny Dana-koncept. Illustration: Danske Maritime
Ny Dana-koncept. Illustration: Danske Maritime

Danmark er i gang med at planlægge, designe og bygge et nyt ocean- og arktisgående forskningsskib, Dana V, til marin og maritim videnskab og til uddannelse både i konstruktionsfasen og på det færdige skib i drift.

Publisert

Når det nuværende 42 år gamle forskningsskib, Dana IV, går på pension om få år, skal et nyt Dana V være klar til at søsætte som afløser. Den 6. januar 2023 tildelte DTU kontrakt på design af det nye Dana V til Dansk Dana Konsortium (DDK), som består af de to store skibsingeniørvirksomheder Knud E. Hansen og Odense Maritime Technology (OMT).

Det unikke ved det kommende nye havforskningsskib, Dana V, er, at det skal designes og bygges til bedst muligt at understøtte både marin forskning, maritim forskning, teknologisk innovation samt undervisning. Det indebærer, at skibet skal rumme både specialdesignede laboratorier og unikke test- og uddannelsesfaciliteter. Design- og byggeprocessen rummer også sin egen mulighed for uddannelse.

Designet af det nye forskningsskib går efter planen for alvor i gang i april, og det er DTU Aqua, der, ligesom med det gamle Dana, har det overordnede ansvar.

“At bygge et støjreduceret skib af høj isklasse, der betjener forskellige videnskabelige discipliner på fælles ekspeditioner, er en ambitiøs opgave. At tænke på opgaver for dette fartøj langt ind i 2050’erne og planlægge behovet for marine og maritime i årtier frem er endnu en udfordring, men meget spænende og vigtig, men jeg er overbevist om, at vores fremragende danske skibsdesignere og vores nybygningsteam med input fra de forskellige videnskabelige brugere og vores besætning af Dana IV vil løse denne opgave,” siger institutdirektør på DTU Aqua, Fritz Köster.

Konsortium i gang med at løse den komplekse opgave, det er at skabe et højteknologisk forskningsskib, der kan sejle over hele verden, også i Arktis. Samtidig skal skibet fungere som en multifunktionel forskningsplatform og som uddannelsesplatform, hvor fremtidens videnskabsfolk og ingeniører i marin og maritim ekspertise får unik undervisning ombord.

Det er en vigtig del af opgaven, at skibsprojektet leverer undervisning og uddannelse undervejs i designfasen hos Dansk Dana Konsortium og også senere i byggefasen, hvor de studerende får mulighed for at tilegne sig den nyeste viden og praksis omkring skibsbyggeri af den kaliber.

Det er Maritime DTU, der koordinerer aktiviteter hos DTU med støtte fra Orients Fond og den Danske Maritime Fond.

”Jeg er utrolig glad for, at vi i de kommende år kan tilbyde studerende mulighed for at arbejde med konkrete projekter indenfor design og bygning af skibe med udgangspunkt i processen, hvor DANA V bliver til. Når vi uddanner fremtidens ingeniører til det maritime område, er det en klar fordel at kunne give de studerende denne unikke mulighed for at følge arbejdet med at skabe et helt nyt forskningsskib. Muligheden for at inddrage DANA V i uddannelsen af de studerende sker med fokus på de vigtige områder, der præger fremtidens skibsfart. Det kommer både til at handle om bæredygtighed og grøn omstilling af den maritime sektor. Men det handler selvfølgelig også om anvendelse af de nyeste teknologier og ingeniørvidenskab på området. Uanset hvilken ende af spektret de studerende vælger at arbejde med, vil de få mulighed for at samarbejde med virksomheder om deres projekter og på den måde få en god indsigt og forståelse af de udfordringer, den maritime branche arbejder med at løse,” siger centerleder på Maritime DTU, Mette Sanne Hansen.

De studerende, der kommer i praktik i design- og byggefasen af Dana V vil overordnet få indsigt i områderne 1) design og bygning af skib 2) optimal fremdrift, herunder sejlads i Arktis 3) maritim bæredygtighed, herunder nye brændstoffer og cirkulær økonomi og 4) maritim sensorteknologi og digitalisering.

Også DTU’s bacheloruddannelse i General Engineering og den kommende nye kandidatuddannelse i Marin Ingeniørvidenskab/MSc in Ocean Engineering samt andre relaterede uddannelser vil komme til at nyde godt af de nye muligheder for at uddanne studerende undervejs og ombord i de nye faciliteter samt gennem online forbindelse også landbaseret.

Designperioden af Dana V begynder i april 2023 og forventes at være afsluttet med udgangen af 2023.

Powered by Labrador CMS