Tre nye CCS-projekter får tilsagn om støtte til at fange og lagre CO2

Udbuddet af puljen til negative CO2-emissioner (NECCS-puljen) er afsluttet, og Energistyrelsen har tildelt kontrakt til tre selskaber om nye CCS-projekter, der tilsammen skal sikre fangst og lagring af 160.350 tons CO2 årligt i perioden fra 2026 til og med 2032.

Publisert

Energistyrelsen har nu afsluttet det udbud af puljen til negative emissioner - den såkaldte NECCS-pulje - og styrelsen har herefter indgået kontrakt med virksomhederne BioCirc CO2 ApS og Bioman ApS om fangst og lagring af CO2. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen har ligeledes tildelt Carbon Capture Scotland Limited en kontrakt, men den endelige kontraktunderskrift har endnu ikke fundet sted.

Flere markedsaktører har undervejs leveret nyttige input til indretningen af udbudsmaterialet og det forhold, at tre selskaber vil indgå en bindende kontrakt med Energistyrelsen, viser, at der er interesse i markedet for fangst og lagring af såkaldt biogent CO2 - CO2 fra biomasse.

Der er tale om tre projekter, som på hver sin måde vil bidrage til udvikling og modning af CCS-værdikæden i Danmark. Fælles for alle tre projekter er, at de planlægger at lagre deres CO2 i Danmark, og tilsammen vil de fange og lagre 160.350 tons biogent CO2 begyndende fra 2026 til og med kontraktperiodens udløb i 2032.

Støtten udbetales først, når selskaberne har dokumenteret, at den indfangede CO2 er lagret permanent i et geologisk lager i undergrunden.

Powered by Labrador CMS