Ny EU-klimaplan kræver C02-kvoter for skibsfarten

Arkivfoto: Maersk

Europa-Kommissionen lægger i en ny klimaplan op til at skibsfarten skal være en del af EU’s kvotehandelssystem (ETS), hvor rederierne skal købe CO2-kvoter.

Publisert

Kommissionen præsenterede i dag et udspil til en ny klimaplan. Udspillet indeholder 12 punkter heriblandt transport, som skal danne rammerne for, hvordan EU skal nå målet om at reducere CO2-udslippet med 55 pct inden 2030.

”Vi har ventet i spænding på klimaudspillet, Fit for 55. Det er en lovgivningspakke på mere end 1800 sider, som vi nu vil gennemgå ned i detaljerne og se på, hvad det konkret betyder for skibsfarten. Som udgangspunkt ser det rigtig fornuftigt ud, og vi føler, at man har lyttet til en del af de bidrag, vi, som sektor, har leveret i det forberedende arbejde,” siger direktør for Sikkerhed, miljø og maritim forskning, Maria Skipper Schwenn.

Målet med planen er at gøre EU’s økonomi klimaneutral frem mod 2050, og planen lægger op til delmålet, Fit for 55, hvor man allerede i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 55 pct.

Skibsfarten skal bandt andet til at være en del af ETS, hvor de skal købe CO2-kvoter, når de sejler mellem europæiske havne, samt medregne halvdelen af CO2-forbruget på transport til og fra EU.

”Vi bakker op om, at skibsfarten skal være en del af ETS, men vi havde foretrukket, at Kommissionen var begyndt med rejserne mellem to EU-havne. Det havde givet plads til forhandlinger om globale løsning i IMO,” siger Maria Skipper Schwenn og fortsætter.

”Hvis EU spiller sine kort rigtig, kan taksterne i udspillet dog bruges til at lægge pres på de globale priser på CO2 i IMO, og derved bidrage til at skabe samlet fælles internationale løsninger,” siger Maria Skipper Schwenn.

Kommissionen vil benytte definition fra EU MRV-direktivet (det eksisterende indrapporteringssystem) til at placere ansvaret for betaling af kvoter under EU ETS. Det betyder, at det er rederen eller den tekniske manager, som har ansvaret. Det sikrer gode muligheder for håndhævelse, mener Danske Rederier, som glæder sig over det.

”Det er vigtigt med en nem og gennemskuelig håndhævelse af placering af ansvar. Vi er derfor rigtig glade for Kommissionens valg af EU MRV-direktivet, som vi allerede har gode erfaringer med,” siger Maria Skipper Schwenn.

Derover indeholder Fit for 55-pakken også elementer som FuelsEU, som skal presse på for øget brug af grønnere brændstoffer. Denne regulering sigter på at øge brugen af nye brændstoffer, som bio-brændstoffer, metanol og brint.

Endelig er der en revision af direktivet for afgifter på brændstoffer fra 2003, der med fleksible afgifter tager højde for sejlads mellem to EU-havne og giver incitament til grønne alternativer i en 10-årig overgangsplan fra 2023. Forslaget kræver imidlertid enstemmighed fra alle medlemslande.

”Det er positivt at kommissionen forsøger at skubbe på optaget af de nye brændstoftyper, som er afgørende at skibsfarten kan nå sine klimamål. Nu vil vi studere detaljerne forslaget nærmere,” siger Maria Skipper Schwenn.

Klimaplanen er et forslag og skal forhandles både i Rådet og Parlamentet, før den bliver endelig vedtaget.

Powered by Labrador CMS