DTU indgår bredt partnerskab inden for CO2-fangst og lagring

Arkivfoto.
Arkivfoto.

DTU går sammen med 18 interessenter om at implementere en køreplan for fangst, lagring og anvendelse af CO2.

Publisert

Ifølge regeringens klimaprogram har fangst og lagring af CO2 (CCUS) potentiale til at reducere op mod 4-9 millioner ton CO2 frem mod 2030. Men selv om teknologierne på området er kendte, er der stadig behov for en tværfaglig indsats, mere samarbejde, forskning og test i stor skala for at gøre brug af dem.

DTU er derfor indgået i et formelt bredt grønt CCUS-partnerskab, INNO-CCUS, med repræsentanter fra både universiteterne, sektorforskningen, industrien og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter for at implementere en dansk CCUS-køreplan.

Planen har fokus på kortsigtede (2025), mellemlange (2030) og langsigtede (2050) løsninger, der skal bidrage til, at Danmark når sine klimamål og samtidig understøtter etablering af nye grønne industrier, eksportmuligheder, vækst og jobs.

Visionen for partnerskabet er at opnå en grundlæggende forandring i den måde, vi ser på og udnytter kulstofressourcer, så vi i fremtiden kan gå helt væk fra de fossile og i stedet over til biogene kulstofkilder.

Partnerskabet og køreplanen støttes af Innovationsfonden, der med udgangspunkt i Finanslov 2021 har haft til opgave at investere i alt 700 mio. kr. i missionsdrevne grønne partnerskaber – herunder inden for fangst, lagring og anvendelse af CO2.

I første omgang er der tale om et betinget tilsagn til INNO-CCUS-partnerskabet fra Innovationsfondens side. Det betyder, at der skal foretages en række tilpasninger, inden dette CCUS-partnerskabs endelige investeringsaftale med Innovationsfonden kan indgås og godkendes af fondens bestyrelse.

Der er nedsat en midlertidig bestyrelse for partnerskabet med 8 medlemmer, hvor Morten Stage, chef for CCS i TotalEnergies er formand, og professor og direktør på DTU Kemi Erling H. Stenby er næstformand.

Øvrige medlemmer er: Director, Technology Bogi Bech Jensen, Ørsted, Product Manager Bjørn Kofod, Pentair, Statsgeolog og Head of Reservoir Department Maj Wendorff, GEUS, Direktør Sune D. Nygaard, Teknologisk Institut, professor og dekan Andreas de Neergaard, RUC og professor og institutleder Lasse Rosendahl, AAU.

Der vil desuden blive etableret et sekretariat for partnerskabet på DTU.

Powered by Labrador CMS