Energistyrelsen giver første tilladelse til CO2-lagringsprojekt

Kort over Nini Wests placering i Nordsøen. Illustration: Energistyrelsen
Kort over Nini Wests placering i Nordsøen. Illustration: Energistyrelsen

Energistyrelsen giver tilladelse til Greensands pilotprojekt. Projektet omfatter injektion og lagring af op til 15.000 tons CO2 i det tidligere oliefelt Nini West over en fire måneders periode.

Publisert

Energistyrelsen har tirsdag givet tilladelse til, at INEOS E&P og Wintershall Dea kan påbegynde en tids- og mængdebegrænset injektion af CO2 i den danske undergrund i forbindelse med Greensand Pilot Injection Project.

Energistyrelsens afgørelse er truffet på baggrund af en samlet vurdering af blandt andet projektets miljømæssige påvirkninger, ansøgers tekniske kapacitet til sikker udførelse af projektet og ansøgers kendskab til undergrunden samt monitoreringsplan.

”Det er første gang, der bliver givet tilladelse til et CO2-lagringsprojekt i Danmark. Greensands pilotprojekt er derfor et vigtigt skridt i forhold til at udvikle metoderne og teknologien til omkostningseffektiv samt miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig CO2-lagring i Danmark,” siger kontorchef i Energistyrelsen, Henrik Sulsbrück.

Konkret giver tilladelsen lov til, at der i Project Greensands pilotfase kan injiceres op til 15.000 ton CO2. Tilladelsen gælder i en periode på fire måneder og udløber den 1. april 2023.

Project Greensands pilotfase indebærer, at der pumpes CO2 ned i et sandstensreservoir cirka 1800 meter under havoverfladen. Sandstensreservoiret ligger under en række skiferlag, der fungerer som et låg, så her vil CO2’en blive fanget i de porøse sandstens hulrum.

Powered by Labrador CMS