'Godt grundlag for hur­tig­fær­ger­nes grønne omstilling'

Kristian Durhuus, tidligere direktør i ForSea, er nu CEO for Molslinjen.

En ny aftale sikrer knap 2 milliarder kroner til om­stil­lings­støt­te til de indu­stri­virk­som­he­der - herunder hurtigfærger - der har sværest ved at gennemføre en grøn omstilling nu og her på grund af mangel på nye, grønne alternativer.

Hurtigfærgerne er en vigtig del af dansk infrastruktur og er med til at binde landet sammen. Derfor er det en rigtig god nyhed, at regeringen og SF, Radikale og Konservative tirsdag landede en aftale, der i en over­gangs­pe­ri­o­de sikrer om­stil­lings­støt­te til virksomheder, der er særligt CO2-tunge og ikke her og nu kan omstille sig – herunder hurtigfærgerne - så disse virksomheder får mulighed for at foretage de omfattende investeringer, der er nødvendige for at gennemføre en grøn omstilling. Sådan lyder beskeden i en pressemeddelelse fra Danske Rederier ovenpå offentliggørelsen af aftalen.

Hurtigfærger er nemlig særligt svære at omstille på grund af deres høje energiforbrug, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke tilgængelige løsninger baseret på el eller e-fuels på markedet. De skal udvikles.

"Vi arbejder dag og nat på at omstille vores hur­tig­fær­ge­drift, som har nogle særlige teknologiske udfordringer, der bringer vores investeringer i grøn omstilling af hurtigfærgerne op i adskillige milliarder kroner. Derfor er vi meget glade for aftalen, som ser ud til at være både konkret og brugbar i forhold til at søge den hjælp, som er nødvendig for, at vi kan komme i mål med vores omstilling," lyder det fra administrerende direktør i Molslinjen, Kristian Duurhus.

Arbejder hårdt for grøn omstilling

For at kunne gennemføre en grøn omstilling af hurtigfærgerne er rederierne i høj grad afhængig af nye teknologier, der endnu ikke findes i tilstrækkelig grad i markedet. Derfor har rederierne, selvom de arbejder hårdt og målrettet på at gennemføre en grøn omstilling af hurtigfærgerne, i realiteten ikke mulighed for at skifte væk fra fossile brændstoffer, inden den danske CO2-afgift for industrien træder i kraft og man bliver inkluderet i EU’s kvotesystem.

Rederierne arbejder benhårdt på at finde nye løsninger, men den manglende til­ste­de­væ­rel­se af grønne løsninger til hurtigfærgerne er selvsagt en udfordring her og nu.

"Hurtigfærgerne er kritisk infrastruktur, så det er en rigtig god nyhed, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget med denne aftale tager højde for de særlige udfordringer, som rederierne står overfor. En over­gangs­pe­ri­o­de, der giver rederierne mulighed for at omstille sig, er godt nyt for operatørerne af hurtigfærgerne. Det er godt for de mange passagerer. Og det er godt for den grønne omstilling. En rigtig god og pragmatisk grøn løsning hele vejen rundt," siger viceadministrerende direktør for Danske Rederier, Jacob K. Clasen.

Powered by Labrador CMS