Bekymrede fiskeriforeninger – CO2-afgift kan ramme fiskeriet hårdt

Screenshot_2021-04-07-Ny-aftale-begrC3A6nser-kystnC3A6rt-fiskeri-med-bomtrawlere-i-Skagerrak-dfpo-1

Hverken Danmarks Fiskeriforening eller Danmarks Pelagiske Producentorganisation er begejstrede for regeringens forslag til en ny grøn skattereform.

Publisert Sist oppdatert

Regeringen oplyste onsdag, at de vil indføre en højere og mere ensartet afgift på udledningen af CO2, men det kan koste dansk fiskeri dyrt. Det mener både Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO).

Den helt store hurdle for fiskerne er, at de ikke har noget alternativ til diesel, og de alternative løsninger som findes er så dyre, at mange fiskere vil tanke i udlandet eller betale CO2-afgiften frem for at investere i mere klimaeffektive løsninger.

For at beskrive konsekvenserne ved at indføre en CO2-afgift har DFPO og DPPO fået udarbejdet en rapport hos Implement Consulting Group, og for fiskerne er der grum læsning.

Her er hovedkonklusioner fra rapporten:

  • Dansk fiskeri har siden 1992 reduceret sin CO2-udledning med 62 procent, og tegner sig for 0,4 procent af Danmarks samlede udledning af CO2. Indfører man en CO2-afgift på fiskeriet, vil Danmarks samlede CO2-udledning falde med 0,05 procent.
  • Det anslås, at en CO2-afgift samlet vil berøre 1.600 arbejdspladser, som primært er placeret i Nord- og Vestjylland. Konsekvenserne rammer dermed i lokalområder, hvor der er færre jobmuligheder og hvor fiskeriet har stor betydning.
  • En C02-afgift vil betyde, at en tredjedel af det danske fiskeri bliver ulønsomt, og sådan en afgift vil ramme små og mellem store fartøjer hårdest.
  • CO2-besparelsen ved at indføre en CO2-afgift i dansk fiskeri er yderst begrænset, da der er tale om en lækageudsat sektor. 60-70 procent af CO2-besparelsen er lækage. Det skyldes, at 82 procent af fiskernes brændstofforbrug vil kunne tankes i udlandet kombineret med, at fiskeriet er en konkurrenceudsat sektor, der mister eksportandele, hvis en dansk afgift er betydeligt højere end i andre lande.
  • Med en CO2-afgift på 600 – 750 kroner per ton CO2, er det billigere for fiskeren at betale afgiften frem for at investere i mere klimaeffektive løsninger. Det skyldes, at det i dag koster fiskeren cirka 2.200 – 2.600 kroner at reducere sin CO2-udledning med et ton. Derved kommer en C02-afgift ikke til at omstille erhvervet, hvilket ellers er intentionen.
Powered by Labrador CMS