Klar til 2023? – Her er IMO’s nye strengere regler

Arkivfoto: Ian Taylor / Unsplash

CO2-udledningen fra den internationale skibsfart skal reduceres, og fra den 1. januar 2023 træder en række nye strammere regler i kraft.

Publisert Sist oppdatert

FN’s søfartsorgan International Maritime Organization (IMO) har fra 1. januar 2023 fastlagt nye og strengere klimaregler, som har til formål at reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra verdens skibe. Det er der i princippet to metoder at gøre på; øge effektiviteten eller lægge afgifter på olie.

Det, at man løbende stiller krav til at øge effekten per brugt mængde fossilt brændstof, er den kortsigtede metode, hvorimod at belægge brændstoffet med afgifter er en mere langsigtet metode. IMO-landene er blevet enige om at starte med at stille krav til effektiviteten – både teknisk og operationelt. Dette kan man kalde de lavthængende frugter.

EEXI (Energy Efficiency Existing Ships Index)

Indekset gælder for alle skibe I international fart på over 400 BT. Det betyder, at alle skibene skal leve op til de effektivitetskrav, der bliver stillet til nybyggede skibe i 2023. Nu stiller man også effektivitetskrav til de skibe, der allerede sejler på vandet i dag.

Det vil sige, at hvis et 15 år gammelt skib ikke lever op til de stillede krav, skal det bringes til at kunne det. Det kan eksempelvis gøres ved at ‘plombere’ motorerne, så de kan imødekomme de stillede krav. Det er ikke tænkt som en fartbegrænsning, men som en ‘loft på udledning’-indsats, så skibet fårreduceret sin udledning af tons CO2 per sømil per fragtenhed svarende til et nybygget skib.

CII (Carbon Intensity Indicator)

Per 1. januar 2023 skal alle udarbejde en operationel opgørelse for udledning af CO2. Målet er, at man gradvis forbedrer skibets effektivitet, og her ser man på operationel optimering. Dette gælder for alle skibe på over 5.000 BT, og man tager udgangspunkt i det aktuelle forbrug. Her får skibene et energimærke, som vi også kender det fra hårde hvidevarerne, hvor A er det bedste og E det dårligste. Skibet skal mindst ligge på C for at opfylde kravene.

Beregningen bruger ikke den aktuelle last, der transporteres, men skibenes maksimale kapacitet. Det ser Danske Rederier som problematisk, da det stiller veldrevne skibe, der sejler med fuld last, dårligere, da de vil have et højere forbrug, end de skibe, der sejler halvtomme. Kort sagt får du som dygtig operatør ikke valuta for at sejle optimalt og bruge mindst muligt brændstof.

SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan)

SEEMP er den plan, som alle skibe over 5.000 BT skal have udarbejdet. Planen skal redegøre for, hvordan man vil bringe skibet indenfor det fastsatte målområde (A-E) som skibet skal opfylde, og hvordan udledningerne skal reduceres de kommende år. Hvis skibet ligger udenfor sit målområde – altså D eller E, skal der gennemføres korrigerende handlinger. Målet er at reducere CO2-udslip per sømil per lastmængde.

Dette kan eksempelvis nås ved at iblande bio-brændstof eller arbejde med effektivisering om bord, som eksempelvis varmegenindvinding og optimering, hvilket alt andet lige giver en lavere CO2-udledning.

Dette er et uddrag af en længere artikel bragt i magasinet MaritimeDirect. Du kan læse hele artiklen og resten af magasinet ganske gratis ved at klikke her.

Powered by Labrador CMS