Esbjerg Havn sætter gang i byggeri af ny hal til havvind

Arealet på Esbjerg Havn, hvor havnen nu påbegynder byggeriet af en kæmpehal. Den nye kæmpehal kommer til at ligge i tæt tilknytning til havnens øvrige vindmølleaktiviteter. Foto: Esbjerg Havn
Arealet på Esbjerg Havn, hvor havnen nu påbegynder byggeriet af en kæmpehal. Den nye kæmpehal kommer til at ligge i tæt tilknytning til havnens øvrige vindmølleaktiviteter.

Esbjerg Havn har sat gang i byggeriet af en godt 6.000 kvadratmeter stor halv designet specifikt til aktiviteter indenfor vindindustrien, og Siemens Gamesa bliver første lejer af bygningen.

Publisert Sist oppdatert

En godt 6.000 kvadratmeter stor hal med en højde på over 30 meter vil snart pryde Esbjerg Havn. Bygningen vil være blandt verdens største indenfor havvind og ikke noget, der tidligere er set på havvindhavnene i Europa. Den vil kunne tåle enorme belastninger og bliver en af de stærkeste med de højeste kapaciteter i Europa.

Hallen skal danne ramme om håndteringen af de stadigt større komponenter inden for offshore vindindustrien. Størrelsen på komponenterne vanskeliggør landtransport, og samtidig er efterspørgslen efter faciliteter stigende.

”Vi har dialog med aktører i hele værdikæden, og den enstemmige tilbagemelding er, at større havne med flere kapaciteter er en nødvendighed. Derfor er det helt afgørende for aktivitetsniveauet på havnen, at der er de rette faciliteter til rådighed. Især vindmølleindustrien udvikler sig hurtigt i disse år, og derfor sikrer vi netop, at faciliteterne er klar, så opgaverne kan klares på havnen i Esbjerg,” siger Esbjerg Havns bestyrelsesformand, Søren Gade.

Den nye hal, som Esbjerg Havn nu går i gang med at få bygget, vil kunne huse havnebetingede lager- og montageaktiviteter. Hallen er designet specifikt til aktiviteter indenfor vindindustrien, og Siemens Gamesa vil være første lejer af bygningen. Siemens Gamesa har i forvejen mange aktiviteter på havnen, og lejeaftalen på den nye bygning cementerer virksomhedens tilstedeværelse i Esbjerg med aktiviteter.

”Vi er glade for at kunne udbygge vores mangeårige samarbejde med Esbjerg Havn med denne lejeaftale. Esbjerg Havn er et vigtigt omdrejningspunkt for aktiviteter indenfor havvind, og med den nye hal vil vi være endnu bedre rustet til fremtiden,” siger Torben Bang, administrerende direktør i Siemens Gamesa A/S.

Anlægsinvesteringen vil løbe op i et større trecifret millionbeløb, og byggeriet skal stå færdigt ved udgangen af 2023. Anlægsprojektet har været i udbud, og entrepriseopgaven skal udføres af Jorton A/S.

Powered by Labrador CMS