Varsling om støj fra arbejde på ny kanal

Foto: By & Havn

Den 10. januar går arbejdet i gang med at etablere en ny kanal øst for Pakhus 53 på Sundmolen i Københavns Havn. De første seks uger vil arbejdet være støjende, og kan forekomme generende, da der skal slås spunsjern lodret i jorden på en strækning på samlet cirka 100 meter.

Publisert

Øst for Pakhus 53 på Sundmolen kommer der i fremtiden til at være en kanal, der krydser tværs igennem Sundmolen. Det første led i opbygningen af kanalkonstruktionen – og det mest støjende arbejde i forløbet – er at etablere væggene. Det er allerede gjort i den sydlige del af kanalen, og nu er turen kommet til den nordlige del.

By & Havns entreprenør M.J. Eriksson skal sætte cirka 70 spunsjern på en strækning på cirka 100 meter. Spunsjern er de stålplader, der udgør kanalens vægge, og hver spuns er cirka 12 meter lang og 1,4 meter bred. De bliver banket ned i jorden med en rambuk, og det er altså slaglyden fra dette arbejde, som forårsager støjen, der kan være generende.

Arbejdet er planlagt til at gå i gang mandag den 10. januar 2022 og vil vare i cirka 6 uger. Det vil blive udført mellem kl. 8.00-17.00 på hverdage.

Modsat meget andet byggearbejde kan spunsarbejde udføres på alle tider af året, da det ikke på samme måde er forhindret af frost eller vådt vejr. Samtidig dyrkes udelivet mindre i vintermånederne, og derfor er januar og februar et godt tidspunkt til det nødvendige men støjende arbejde.

Kanalarbejdet fortsætter ind i foråret efter de cirka 6 ugers arbejde med spunsvæggene. Derefter bliver arealet offentligt tilgængeligt henover sommeren, hvorefter det skal bruges til byggeplads for pakhus 53 fra efteråret. Når pakhus 53 er renoveret vil kanalen blive anlagt færdig og derefter kan vandet lukkes ind.

Powered by Labrador CMS