Forening beder landsretten om at stoppe projekt Lynetteholm

Gravemaskine fjerner slam i forbindelse med etablering af Lynetteholm. Foto: Ariel Storm / Klimabevægelsen i Danmark
Gravemaskine fjerner slam i forbindelse med etablering af Lynetteholm.

Blokeringen af Kongedybet ud fra København udgør ifølge Klimabevægelsen så stor en risiko for Østersøen, at projekt Lynetteholm ikke kan fortsætte.

Publisert

Foreningen Klimabevægelsen i Danmark stævnede i 2021 Transportministeriet og By&Havn for ikke at have lavet en fyldestgørende klima- og miljøundersøgelse af projekt Lynetteholm.

Foreningen vandt første etape i retssagen, da sagen blev dømt som principiel, og derfor skal føres i Østre Landsret. Retssagen forventes at tage flere år, men på grund af de irreversible konsekvenser for Østersøen, som en blokering af Kongedybet kan få, anmoder foreningen nu landsretten om at tillæge sagen opsættende virkning indtil problemet er løst.

“Vi har taget den beslutning at bede landsretten om at stoppe projektet, indtil vi er sikre på, at vi ikke skaber en katastrofe i havmiljøet. Ved at gennemføre det planlagte projekt vil Kongedybet blive blokeret, og det truer livet i Østersøen. Vi er nødt til at sætte ind nu inden det er for sent,” siger Frederik Sandby, som er Sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark.

“Både IPCC og UNEP har konkluderet at havene har stor betydning for at forhindre katastrofal global opvarmning, og derfor kan vi ikke risikere at ødelægge økosystemerne i Østersøen i en sådan grad, at det leder til en stor merudledning af drivhusgasser,” siger Frederik Sandby.

En referencegruppe nedsat af Transportstyrelsen offentliggjorde for et par uger siden en række anbefalinger til projektudviklingen, hvoraf det også blev foreslået, at en løsning kan være at reducere omfanget af projektet. I fagbladet Ingeniøren advarer eksperter som f.eks. Oceanograf Morten Holtegaard Nielsen, også om projektets konsekvenser og prop-effekt i Kongedybet.

“Projekt Lynetteholm i sig selv vil udfordre vores klimamål. Det er der ingen tvivl om, når man læser miljøkonsekvensrapporterne til projektet. Men størrelsen af halvøen, og dens placering i Kongedybet er simpelthen en fejltagelse. Politikerne er nødt til at løse det her enorme klima- og miljøproblem, inden det er for sent. Det kan de f.eks. gøre ved at reducere projektets omfang med en tredjedel, sådan at der ikke bygges i Kongedybet,” siger Frederik Sandby.

Foreningen Klimabevægelsen i Danmark vil i den kommende tid også tage kontakt til forligsparterne bag projekt Lynetteholm for at drøfte det politiske ansvar for at redde Østersøen.

Powered by Labrador CMS