Her er entreprenørerne til første fase af Lynetteholm

Illustration af Lynetteholmen, anvendt ved præsentation af projektet i 2018
Illustration af Lynetteholmen, anvendt ved præsentation af projektet i 2018

Det bliver de to entreprenører Munck Havne & Anlæg A/S og Per Aarsleff A/S, som skal stå for at etablere første fase af Lynetteholm.

Publisert

Arbejdet med at indrette arbejdspladsarealer og byggepladskontor på Kraftværksøen og Refshaleøen er netop igangsat, og det første arbejde med anlæg af Lynetteholms stendæmninger og stormflodssikring begynder i januar 2022.

Lynetteholm er Københavns nye halvø og stormflodssikring, der skal etableres ved at opfylde et areal ud for Trekroner i Københavns Havn.

Det samlede anlægsprojekt har By & Havn opdelt i syv entrepriser, og med godkendelse fra By & Havns bestyrelse bliver det Munck Havne & Anlæg A/S og Per Aarsleff A/S, der skal udføre de to første entrepriseopgaver.

De to selskaber skal til sammen sikre de forberedende anlæg, der skal til, for at Lynetteholm kan begynde at modtage overskudsjord fra København og omegns byggepladser.

Munck Havne & Anlæg skal stå i spidsen for at etablere ny jordtransportvej via Prøvestenen, klapbro ved indsejlingen til Margretheholm Havn og jordmodtageanlæg på Refshaleøen.

Aarsleff skal etablere første del af Lynetteholms omkreds, det vil sige perimeter og stendæmninger til Lynetteholms Fase 1-område, uddybe sejlrender samt etablere en modtagekaj, hvor mellemlagret overskudsjord fra Nordhavn skal sejles til.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2021 anlæg af Lynetteholm, og kontraktindgåelsen med de to entreprenører er en stor milepæl i By & Havns arbejde med Lynetteholm.

“Vi har set meget frem til at komme i gang med den spændende opgave, det er, at skulle anlægge fundamentet for Københavns stormflodsikring, og vi er utroligt glade for at have fået Munck og Aarsleff med ombord. Det er meget dygtige og kompetente selskaber, som sikrer, at vi kan fastholde tidsplanen for første fase af Lynetteholms anlægsarbejde,” siger administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

Efter planen vil Fase 1-områdets stendæmninger stå færdig, så Lynetteholm kan begynde at modtage jord i første kvartal 2023. Det vil afhjælpe Københavns Kommunes stigende udfordringer med at finde plads til overskudsjord fra byens byggeprojekter, som lige nu mellemlagres i Nordhavn, indtil Lynetteholm åbner for jordmodtagelse.

Den nye adgangsvej skal igangsættes hurtigt for at aflaste Refshalevej ved Margretheholm. Munck Havne & Anlæg er erfarne entreprenører, som bedst levede op til kriterierne i udbuddet, og vil være klar til at gå i gang med arbejdet efter nytår.

Aarsleff, der tildeles kontrakten på første fase af stormflodssikring og stendæmninger, er Danmarks største entreprenør indenfor denne type anlæg, og vil efter planen igangsætte etablering af Lynetteholms stendæmninger i januar 2022.

Illustration: By & Havn
Illustration: By & Havn
Powered by Labrador CMS