Skønne billeder: Nu står der et fundament til en bropille ud for Masnedø

Den store flydekran er placeret på sted, hvor det første præfabrikerede fundament ud for Masnedøs kyst skal placeres. Til højre i billedet ses de to første bropiller fra Masnedø-siden. Disse to bropiller et blevet bygget på stedet. Foto: Vejdirektoratet
Den store flydekran er placeret på sted, hvor det første præfabrikerede fundament ud for Masnedøs kyst skal placeres. Til højre i billedet ses de to første bropiller fra Masnedø-siden. Disse to bropiller et blevet bygget på stedet.

Arbejdet med at producere fundamenterne til bropillerne til den ny Storstrømsbro skrider frem, og for nylig er der også sat et fundament i vandet ud for kysten på Masnedø.

Publisert

I en af hallerne på Masnedø arbejder mandskabet fra entreprenøren SBJV på at fremstille elementerne til 40 af de i alt 44 bropiller, som skal bære den ny Storstrømsbro. For nylig blev det første præfabrikerede fundament placeret i Storstrømmen ud for Masnedø. Fundamentet bærer navnet ”16N” og vil udgøre det sjette fundament fra Masnedø-siden til den nye bro.

Fundamenterne vejer omkring 2.000 tons og bliver bygget på byggepladsen på Masnedø. Når de færdige, bliver de kørt ud på en pram og bugseret ud i Storstrømmen til stedet, hvor den store flydekran ligger klar.

Flydekranen er typisk dagen før blevet bugseret ud i Storstrømmen og fortøjet til fire store ankeblokke, så den kan fastholdes nøjagtigt over den position, hvor fundamentet skal sænkes ned på havbunden.

Inden fundamentet bliver udskibet, har arbejdsfartøjet Tjalfe R gjort havbunden klar ved at grave ud til den ønskede dybde og etableret en såkaldt stenpude. Stenpuden består af skærver, der først bliver lagt ud og derefter afrettet.

Bagefter bliver skærverne komprimeret med en stor pladevibrator og til slut bliver stenpuden rettet af med et afretningslag, der også består af skærver. Stenpuden bliver kontrolleret med hensyn til overfladens udlagte nøjagtighed.

Entreprenøren har besluttet at arbejde på den nye bro fra både nord- og sydsiden i et forsøg på at optimere byggeriet med henblik på at indhente noget af den forsinkelse, der er opstået. Fra Falsters kyst står der på nuværende tidspunkt otte bropillefundamenter og på tre af dem er entreprenørens folk i gang med at etablere en arbejdsplatform, så pillerne kan blive bygget op i højden.

Fakta

  • Der indgår i alt 44 bropiller samt en central pylon i den nye Storstrømsbro.
  • 4 af de 44 bropiller bliver opført på land (2 på Falster og 2 på Masnedø).
  • Elementerne til de resterende 40 bropiller bliver støbt og produceret på Masnedø og herefter transporteret ud og placeret på en stenpude på havbunden.
Det første præfabrikerede fundament fra Masnedø-siden har navnet 16N.
Den store flydekran er placeret på sted, hvor det første præfabrikerede fundament ud for Masnedøs kyst skal placeres. Til højre i billedet ses de to første bropiller fra Masnedø-siden. Disse to bropiller et blevet bygget på stedet.
Den store flydekran i færd med at blive bugseret tilbage til Vordingborg Havn efter veludført arbejde med placering af fundament 16N ud for Masnedøs kyst.
Den store flydekran på vej tilbage til Vordingborg Havn. Konturerne af den nye bros linjeføring over Storstrømmen begynder at tage form. Nederst i billedet ses de to første bropiller fra Masnedø. De er blevet bygget på stedet – såkaldt in-situ. Det første præfabrikerede element ses lidt over den yderste af tårnkranerne. Pylonfundamentet ses ude midt i Storstrømmen, mens arbejdsfartøjet Tjalfe R ses til venstre i billedet. Fartøjet udfører det marinearbejde i form af udgravning på havbunden og udlægning og komprimering af de skærver, hvorpå fundamentet placeres.
Powered by Labrador CMS