Ørsted indgår aftale om grøn strøm til brintprojekt

Avedoerevaerket hvor strømmen fra Aflandshage kan føres i land. Foto: Ørsted
Avedoerevaerket hvor strømmen fra Aflandshage kan føres i land.

Ørsted og HOFOR har mandag indgået en aftale, der skal sikre grøn strøm til en del af det potentielt 1,3 GW store Green Fuels for Denmark projekt til produktion af bæredygtige brændstoffer i Storkøbenhavn.

Publisert Sist oppdatert

Som et led i aftalen mellem Ørsted og HOFOR vil parterne arbejde henimod, at Ørsted aftager el-produktionen fra Aflandshage, der er HOFORs 250 MW store havvindmølleprojekt i Øresund. Samtidigt vil HOFOR få adgang til at placere havvindmølleparkens transformerstation på Avedøreværkets grund. Ørsted og HOFOR vil sammen søge at realisere både tekniske og handelsmæssige synergier mellem de to projekter. Det fremtidige samarbejde og den konkrete udformning af koblingen mellem vindmølleparken og PtX-anlægget forudsætter, at alle myndigheds- og nettilslutningsforhold kan falde på plads. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Såfremt der etableres rammevilkår i Danmark, der fremmer udviklingen af bæredygtige brændstoffer, vil strømmen fra Aflandshage kunne muliggøre dele af Green Fuels for Denmark’s anden fase på 250MW, samt dække strømbehovet til projektets første fase.

Udover Green Fuels for Denmark, kan aftalen om Aflandshage potentielt også dække strømbehovet fra det elektrolyseanlæg, der skal levere brint til DFDS’ foreslåede, brintdrevne færge mellem København og Oslo, såfremt dette projekt realiseres.

Aflandshage er under udvikling, og såfremt projektet opnår de påkrævede myndigheds-godkendelser, er det HOFOR’s forventning, at projektet kan producere den første strøm i 2024/2025. Strømmen kan føres i land ved Avedøreværket, som Ørsted ejer, og hvor Green Fuels for Denmark også kan placeres.

“De europæiske ambitioner for vedvarende brint og bæredygtige brændstoffer er steget voldsomt det seneste år, primært uden for Danmark, men vi har som land stadig mulighed for at gøre os gældende i denne del af den globale grønne omstilling. Green Fuels for Denmark er som storskala flagskibsprojekt ideelt egnet til at indfri Danmarks store potentiale som producent af bæredygtige brændstoffer til den tunge transport. Aftalen med HOFOR understreger partnerskabets stærke tro på, at Green Fuels for Denmark kan bidrage til at reducere drivhusgasudledningen betragteligt samt skabe en ny industriel styrkeposition for Danmark,” siger Anders Nordstrøm, chef for Ørsteds brintaktiviteter.

Jan Kauffmann, direktør for Økonomi og Forretning i HOFOR, er enig. Han pointerer, at det for HOFOR er muligheden for et bredt samarbejde om fremtidens grønne energi og fremsynet sektorkobling, der er afgørende.

“Hvis den grønne omstilling af vores samlede energiforsyning skal lykkes, er det vigtigt, at de store, danske aktører arbejder sammen om fælles løsninger. Ikke mindst når det giver god mening for begge parter. Derfor ser vi store perspektiver i denne langsigtede aftale,” siger Jan Kauffmann og fortsætter:

“Det næste skridt bliver i mine øjne at undersøge, hvordan den overskudsvarme, der kommer ud af PtX-produktionen, kan blive tænkt ind i det storkøbenhavnske varmesystem. I HOFOR ser vi en god mulighed for, at der kan blive tale om stabil levering af fjernvarme til en konkurrencedygtig pris. Det har vores fjernvarmesystem brug for – og samtidig kan der skabes et samspil med størst mulig effekt for vores klimamål.” Produktionen af vedvarende brint og bæredygtige brændstoffer rummer et enormt potentiale og kan nedbringe CO2-udledningen fra den tunge transport betragteligt. Bæredygtige brændstoffer er dyrere at producere end fossilt-baserede brændstoffer. For at få prisen ned skal produktionen af bæredygtige brændstoffer modnes og udbygges i industriel skala, og omkostningerne skal reduceres – ligesom vi har set det ske med vedvarende energiteknologier, såsom havvind, landvind og solenergi det seneste årti.

Powered by Labrador CMS