Minister tog første spadestik til Europas største Power-to-X-anlæg

Foto: Everfuel

Everfuel, Crossbrigde Energy A/S og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen tog onsdag første spadestik til det, som skal blive Europas største Power-to-X-anlæg, HySynergy.

Publisert

HySynergys fase II vil have kapacitet til at sænke den danske landbaserede transportsektors CO2-emissioner med op til 11 procent, allerede når det står færdigt i 2015, hvilket bidrager direkte til den danske regerings målsætning om at reducere CO2-emissioner med 70 procent inden 2030.

“I dag er en stor dag – både for os, men også for den kommende udvikling af Power-to-X. HySynergy vil i 2025 muliggøre en reduktion på op til 500.000 tons af de årlige CO2-emissioner fra industrien og mobilitetssektoren, svarende til cirka 11 procent af de samlede CO2-emissioner fra den danske landtransportsektor. Vi har en ambition om at fortsætte med at bringe Fredericia og Trekantområdet frem som en energihub for Power-to-X og grønne brændstoffer,” siger administrerende direktør i Everfuel, Jacob Krogsgaard.

Etableringen af HySynergy indebærer en betydelig opskalering i produktionen af grøn brint i Danmark. Den største aftager af grøn bring fra HySynergy bliver Crossbridge Energy A/S, der igger grund til fabrikken og er nøglen til at sikre, at den grønne brint hurtigt kan få en mærkbar effekt på det danske klimaregnskab.

Powered by Labrador CMS