Havne spiller kæmpe rolle i grøn omstilling

Foto: Lars Sørensen / Danske Rederier

Havnene er et afgørende ben i den grønne omstilling, hvis skibsfarten skal over på grønne brændstoffer. Det er et af budskaberne, når administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen i dag taler på Transportministeriets topmøde om fremtidens havne.

Publisert

Skibsfarten og havnene er uløseligt forbundet og gensidigt afhængige. Havnene leverer en kajplads med faciliteter til skibene, mens skibene bringer og aftager gods til og fra havnene, som skaber aktivitet.

Men i fremtiden får gensidigheden endnu en dimension. Den grønne dagsorden hos både skibsfart og havne betyder, at havnene f.eks. er nødt til at kunne tilbyde grønt brændstof til skibene inden for de kommende år.

Den slags nye udfordringer og nye opgaver er en række deltagere fra Det Blå Danmark, energisektoren og flere borgmestre fra havnekommuner i Danmark i dag samlet for at debattere.

”Vi har et godt samarbejde med de danske havne, og samarbejdet er kun blevet mere vigtigt med ønsket om at omstille os til grønne brændstoffer. Helt grundlæggende er infrastrukturen på havnene helt afgørende for, at vores mission kan lykkes. De skal blandt andet geares til at kunne tilbyde nye brændstofprodukter til skibsfarten med alt, hvad det kræver af nye sikkerhedsstandarder og de har naturligvis en vigtig rolle som udskibningshavne for udbygning af havvind,” siger administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen.

Hun sidder i dag i panelet i Transportministeriets topmøde om ‘havnenes muligheder for at understøtte industrien og den grønne omstilling’.

Transportminister Trine Bramsen deltager i mødet, hvor der blandt andet vil blive givet en status for initiativer vedrørende havvind, Power-to-X og Carbon Capture and Storage.

”Det er vigtigt for os i skibsfarten, at havnene kan håndtere distributionen af nye grønne brændstoffer. Det kan kun realiseres ved et bredt samarbejde mellem myndigheder, energisektoren og private virksomheder. Mødet i dag er en god lejlighed til at tale om, hvor vi står lige nu, og hvad der skal til for at vi kan komme videre. Der er vigtige mål i både 2030 og 2050, og i kampen for en grøn omstilling arbejder tiden desværre ikke med os,” siger Anne H. Steffensen.

Danske Rederier har en målsætning om klimaneutral skibsfart uden brug af klimakompensation i 2050.

Powered by Labrador CMS