Skibsfarten er blevet del af teknologikatalog for tung transport

Foto: Roger Hoyles / Unsplash

Energistyrelsen supplerer i dag teknologikataloget for tung vejtransport med et katalog for skibe og færger. Kataloget består af tal og beskrivelser for udvalgte teknologier, som kan erstatte fossile brændsler i skibsfarten.

Publisert Sist oppdatert

International skibsfart udgør globalt set over to procent af de globale udledninger af CO2 fra energirelaterede udledninger og er i dag helt afhængig af fossile brændstoffer.

Derfor er det et vigtigt område at få omstillet for at nå de langsigtede klimamål. Energistyrelsens katalog indeholder kapitler om alternative drivlinjer til skibe – i størrelsen fra små færger til store containerskibe.

Skal danne baggrund for fremtidige analyser

Kataloget, der har til formål at formidle state-of-the-art data for teknologierne og yderligere at belyse forventninger til udvikling, er opbygget i samme format som Energistyrelsens øvrige teknologikataloger. Det betyder, at kataloget både indeholder en skriftlig del, hvor hver teknologi beskrives både i tekst og tal samt tilhørende standardiserede dataark med en kvantificering af centrale nøgletal. Brugere af kataloget kan finde tal for blandt andet energiforbrug, udledning, effektivitet og omkostninger i de medhørende dataark. Kataloget og dataarkene danner således grundlag for at inddrage og sammenligne teknologierne i fremskrivninger og analyser.

Mulighederne for en grønnere skibsfart

Alternativerne til de fossile brændstoffer i skibsfarten vinder frem, omend omstillingen er udfordrende. Det gælder ikke mindst, fordi skibsfarten er sammensat af en lang række forskellige typer skibe og en høj grad af specialisering. Samtidig er der flere teknologier, der potentielt kan erstatte de konventionelle brændstoffer. Hvilken teknologi, som er bedst egnet, afhænger af konteksten, som en skib skal løse opgaver i.

De første rederier har allerede investeret store summer i nye teknologier, og det betyder, at der i stigende grad findes data for alternativerne til de fossile brændstoffer. Det nye katalog indeholder således blandt andet nuværende og fremskrevne værdier for energiforbrug, motorstørrelser, tonnage, udledning og økonomiske omkostninger. Kataloget og dataarkene henvender sig til energiplanlæggere i offentlige organisationer og private virksomheder, som arbejder med omstillingen af skibsfarten.

Kataloget er udarbejdet af COWI og HOK Marineconsult for Energistyrelsen. Dataarkene er blandt andet baseret på modelkørsler i SHIP-DESMO.

MaritimeDirect har tidligere sat fokus på både fordele og ulemper ved flere typer af grønne brændstoffer. Læs om dem her:

Powered by Labrador CMS